Trwa modernizacja nowodębskiej oczyszczalni ścieków.

1

Roboty modernizacyjne na gminnej oczyszczalni ścieków idą pełną parą.  Zakres robót obejmuje między innymi budowę drugiego ciągu technologicznego, a tym samym zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 4000m3/d, jak również wymianę zużytych urządzeń technologicznych.  Roboty budowlane wykonuje firma Inżynieria Rzeszów S. A. Wartość kontraktu (tego jednego zadania) to 21 863 250 PLN brutto.   Postęp robót obrazują zamieszczone poniżej fotografie. 

Maj 2018:

Czerwiec 2018

Lipiec 2018

Sierpień 2018

Rozbudowa oczyszczalni ścieków realizowana jest w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” nr POIS.02.03.00-00-0033/17 realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycja zakończy się w marcu 2021 r. wydatkami w wysokości 37 mln zł, z czego 19 mln zł pokryje przyznana dotacja. Resztę środków zapewni pożyczka ze środków krajowych NFOŚiGW (10,8 mln zł) oraz wkład własny beneficjenta (blisko 85 tys. zł).

Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie.

/Marek Ostapko

 

 

1 KOMENTARZ

  1. A tak przy okazji bo nie było gdzie napisać

    Kiedy w końcu MPGK naprawi śmieciarę która jeździ po porębach – za każdym razem jak odpalają zgniatarkę czy jak to się nazywa śmieciara leje olejem na ulicę i tak już pewnie prawie pół roku.
    Łatwo poznać w których miejscach się zatrzymuje po plamach oleju na drodze
    MPGK stać na takie ilości oleju hydraulicznego ???

    Już nie wspomnę że śmieciarze się zachowują jakby byli nad prezesem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here