UMiG: VIII sesja Rady Miejskiej

24

05.05.11r.4 maja odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Podczas sesji radni wysłuchali informacji dyrektor tarnobrzeskiego sanepidu o stanie sanitarno-higienicznym na terenie miasta i gminy oraz dyskutowali nad 7 uchwałami, w tym jedną wprowadzoną na wniosek burmistrza do porządku obrad na początku sesji.

Sesję rozpoczęto od podziękowań dla Pani Marii Panek, przewodniczącej zarządu osiedla Dęba w poprzedniej kadencji. Podobne podziękowania otrzyma także nieobecny na sesji, dotychczasowy sołtys Tarnowskiej Woli Jan Rutkowski.

Następnie Małgorzata Korczyńska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu przedstawiła radnym informację o stanie sanitarno-higienicznym na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tarnobrzegu za 2010 r. Według oceny dyrektor Korczyńskiej stan sanitarno-higieniczny na terenie miasta i gminy Nowa Dęba jest dobry, zarówno w porównaniu do lat ubiegłych, jak i na tle całego obszaru nadzorowanego przez tarnobrzeski sanepid.

Następnie, zgodnie ze stałym harmonogramem sesji radni zapoznali się z sprawozdaniem burmistrza z działalności między sesjami.

W punkcie przeznaczonym na zapytania i wnioski mieszkańców pani Grażyna Wierzbicka pytała burmistrza o harmonogram planów związanych z rewitalizacją zalewu. Burmistrz poinformował, że podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy klubu radnych „Ratusz” ustalono, że podczas najbliższego posiedzenia, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji zajmie się przygotowaniem harmonogramu i określeniem kierunków dalszych działań związanych z zagospodarowaniem zalewu i terenów w jego sąsiedztwie. Jak poinformował przewodniczący Komisji Tomasz Gazda, posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 9 maja o godz. 16:00.

Burmistrz Wiesław Ordon dodał, że na dziś gmina dysponuje ogólną koncepcją przygotowaną w ubiegłym roku i jeśli komisja i radni podejmą takie decyzje, w przyszłym roku możliwe byłoby przygotowanie konkretnych planów i dokumentacji projektowej a realizacja inwestycji nad zalewem mogłaby rozpocząć się w 2013 r.

Następnie radni podjęli uchwałę ws. zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 rok spowodowanych wprowadzeniem środków pozyskanych w formie pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu na realizację dwóch zadań: remont strażnicy OSP w Porębach Dębskich oraz budowę Miasteczka ruchu drogowego. Ponadto wprowadzono środki uzyskane od Gminy Majdan Królewski i Gminy Cmolas jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Nowa Dęba za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego Krasnal w Nowej Dębie. Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki w kwocie 300.000,-zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Przebudowa SOK w Nowej Dębie -zakup kina cyfrowego zamiast analogowego, ponadto zabezpieczono środki na Militariadę 2011 poprzez zwiększenie dotacji dla SOK (środki zabezpieczono z wydatków na promocję). Zmniejszono także dochody o kwotę 60.544 z tytułu subwencji wyrównawczej dla gmin oraz zmniejszono wydatki z dotacji na sport, równocześnie zwiększając wydatki na promocję w związku z zawartymi umowami promocyjnymi z klubami sportowymi. Pandto radni przyjęli także uchwałę ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (ul. Kościuszki) oraz wydzierżawienie w drodze przetargu budynku starej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyganach na działalność handlową.

Radni podjęli także uchwałę ws. zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych m.in. precyzującą minimalną odległość punktu sprzedaży alkoholu od szkół, przedszkoli, obiektów sakralnych i innych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W toku dyskusji nad uchwałą burmistrz wyjaśnił, że uchwała ma związek ze zmianami w prawie oświatowym zezwalającymi na tworzenie żłobków i przedszkoli w budynkach i mieszkaniach prywatnych.
Radni nie podjęli uchwały ws. zwiększenia z 40 do 42 liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedłożonej w związku z wnioskami dwóch przedsiębiorców o wyrażenie zgody na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych Nowej Dębie i Chmielowie.


Na zakończenie radni podjęli uchwały ws. wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Produkcji Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie oraz upoważnienia burmistrza do wystawienie weksla w związku z pozytywną decyzją ws. dofinansowania z PROW – Odnowa i rozwój wsi na realizację zadania pn. \”Budowa deptaków w miejscowościach Alfredówka i Rozalin, oraz placów zabaw w miejscowościach Alfredówka i Jadachy wraz z odwodnieniem terenu”

Z związku z planowanym rozstrzygnięciem konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 radni wytypowali ze swojego grona dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej – zasiądą w niej radna Helena Tłusta oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Mroczek.

UMiG


——

24 KOMENTARZE

 1. Myślę, że pomylił Pan serwisy informacyjne. U nas nie było takiego artykuły. Ale jeśli ma Pan informacje o fuszerce przy budowie ścieżki rowerowej chętnie podejmiemy ten temat. Proszę o kontakt: infonowadeba@op.pl

 2. Nie podoba się przede wszystkim ironiczny uśmieszek radnego Ostapko.Toż on kpi w żywe oczy z pozostałych radnych.Wyborców również.
  [b]Panie radny Ostapko.Ponawiam pytanie.Zwróciłeś pieniążki do kasy gminy?Tak jak deklarowaleś.Za co to dobrze wiesz.[/b]

 3. Do #4
  O jakie ścieżce rowerowej wspomniałeś??
  Czy ten sfuszerowany trakt z kostki zasługuje na miano ścieżki rowerowej??
  Jedynym odcinkiem do jakiego nie można mieć zastrzeżeń to odcinek zaczynający sie pod kościołem w Dębie wsi a kończący się przy ostatnich blokach przy Mickiewicza. Dalej to koszmar, wiedzą Ci którzy z niego korzystają. Wysokie krawężniki uniemożliwiające płynny przejazd no i te pozapadane nawierzchnie.
  Najbardziej przykrym widokiem jest odcinek ubiegłoroczny – od stacji paliw ORLEN i dalej w kierunku wiaduktu- zastanawiam się nad jej stanem po kolejnym sezonie, skoro już teraz nawierzchnia ( kostka brukowa) zaczyna się "rozchodzić".
  Kolejnym odcinkiem który dyskwalifikują tą trasę do miana ścieżki rowerowej to odcinek od stacji paliw w Dębie wsi w kierunku mojej ulubionej restauracji " Dębianka"- część kostki tworząca nawierzchnię chodnika/ ścieżki porostu się zapadła.
  Dostrzegając problematykę wynikającą z jakości tych ścieżek domniemywam, że inwestycja ta była prawdziwym wyzwaniem dla wykonawców, która absolutnie przewyższyła ich możliwości.
  Mam nadzieje, że zleceniodawca dostrzeże problem i zastanowi sie nad sensem wydawania pieniędzy w coś, co w najmniejszym stopniu nie odpowiada wszelkim wymogom, oraz zastanowi sie nad sensem powierzenia wykonania kolejnych odcinków firmom, które nie mają o tym pojęcia.
  Dla wykonawców miałbym małą sugestie, proponowałbym zaczerpnąć inspiracji w rozwiązaniach jakie zostały zastosowane choćby na rzeszowskich lub nieco bliżej bo stalowowolskich ścieżkach rowerowych i zastanowić się czy dużym problemem i nakładem pracy jest choćby odpowiednie wyprofilowanie miejsca łączącego ścieżkę rowerową z ulicą, drogą itp???? co w rezultacie uniknie konieczności stosowania wysokich krawężników.??
  Pozdrawiam

 4. Marek Ostapko jak powiedział tak zrobił i honorowo (honor- pojęcie obce dla takich jak ty) zapłacił za usprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu za którą płacić nie musiał. Trzeba uczyć standardów. Forma "panie … zwróciłeś" świadczy o poziomie jaki reprezentujesz.

 5. Już wolę ironiczny uśmiech Radnego Ostapko, aniżeli NIEUDOLNĄ PRÓBĘ pokazywania "SWOJEJ WŁADZY" i lekceważenia [b]ELEMENTARNYCH ZASAD DIALOGU[/b] przez Panią Wice, która za każdym razem usiłuje wykazać, że jest "NAJMĄDRZEJSZA"….. czy tak jest ???… otóż tekst typu "Z MOTYKĄ NA SŁONIE" pokazuje zgoła coś innego. I jak w takiej sytuacji nie można mieć IRONICZNEGO UŚMIECHU !!!

 6. mam takie same zdanie.tak lekcewazenie to cecha p. wiceprzewodniczacej.szkoda cokolwiek probowac zmienic bo ma to trwala ceche charakteru.


  Do Autora:
  LePi napisał w kilku komentarzach to samo, więc te powtórzone zostały skasowane stąd też wykreśliłem numeracje : Administrator.

 7. Zapłacił?Fakty,proszę adwokacie M.Ostapko.Jak miałem się do radnego Ostapko zwrócić?Rabbe,hrabio,ekscelencjo.Nie tykaj mnie proszę,siurku.Plecakow z Tobą nie pobierałem

 8. Do Frustrata:
  Zwróć się na piśmie do radnego Ostapki o udostępnienie faktur, napisz do niego maila, lub napisz podanie do Urzędu o udostępnienie informacji. Jest wiele sposób zamiast bicia piany. Taki "mądry" jesteś to powinieneś je znać.

 9. Chyba też zacznę mieć IRONICZNY UŚMIECH bo kilka słów prawdy u niektórych powoduje DZIWNY ODRUCH …….. a jako tako znając lokalne PRZYPADŁOŚCI musiała to napisać jakaś "ZNACZNA OSOBA" bo kilka mądrych słów trudno byłoby napisać, natomiast chamstwo z automatu przychodzi do GŁOWY. Pozdrawiam.

 10. Pani Mario w poprzednich wyborach była Pani moim i nie tylko ;)natchnieniem .Nawet nie wyobraża sobie Pani jak nisko panią postrzegam teraz.
  DQ

 11. Pani Mario… Wstyd…nie pani tylko nam…niezależnym….dzieki…Spłyciła pani do parteru…idee… ale pani i tak tego nie zrozumie…

 12. Pani Mario uważam iż zagrała pani pod nute Wiesława aby nie dać koncesji Stokrotce.Jest mi po ludzku wstyd za pani umysł

 13. Są osoby, które uważają się za nieomylne. Nie są w stanie zauważyć, że świat o krok dalej od nich jest naprawdę inny. Kontakt z nimi wywojuje tylko nieprzyjemne emocje.
  Ich czas działania to ostatnie 20 lat. Nastał już czas na świadomościową zmianę pokoleń!

 14. Są osoby, które uważają się za nieomylne. Nie są w stanie zauważyć, że świat o krok dalej od nich jest naprawdę inny. Kontakt z nimi tylko wywołuje nieprzyjemne emocje. ich czas działania to ostatnie 20 lat.
  Nastał już czas na świadomościową zmianę pokoleń!

 15. Szanowni Państwo … światopogląd i mądrość … tych cech człowiek najczęściej uczy się podczas pobytu w różnych miejscach, czy to w kraju, czy też za granicą i nie ważne w jakim celu bo liczy się kontakt z różnymi ludźmi. Nie ma na myśli pobytów typu "bo jechałem przez Warszawę i widziałem…", gdyż od razu nasuwa się proste pytanie co mogłeś widzieć człowieku "z lotu ptaka". Obserwując zachowania niektórych radnych odnoszę wrażenie, że jedyne co w życiu widzieli to czubek własnego nosa, albo co najwyżej "krótki dynamiczny pobyt w kurorcie wypoczynkowym Tarnowska W. lub któreś z okolicznych uzdrowisk". Dodatkowo słysząc słowa typu "bo ja byłam nauczycielką" itp. wówczas ręce opadają i odechciewa się cokolwiek robić i mówić. To znaczy, że jak ktoś był nauczycielem, policjantem, żołnierzem, lekarzem, motorniczym to zjadł już wszystkie mądrości a inni to DEBILE. Mnie dziwi tylko jedna rzecz, że ci którzy podczas niedawnych wyborów pisali w swoich programach jakie to mają [b]SZUMNE ZAMIARY "ROZBUDOWY" NOWEJ DĘBY [/b]- bynajmniej nie mam na myśli RATUSZA – nagle zachowują się jak BANDA PRZEROŚNIĘTYCH DZIECIAKÓW. Pytam [b]TYLKO CZEMU MA TO SŁUŻYĆ ?.[/b]…….. bo na pewno nie Nowej Dębie ?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here