WYBORY 2010: Rada miejska

57

Zbliżają się wybory samorządowe. Warto już dziś zadać sobie pytanie, jakie warunki powinien spełniać potencjalny kandydat na radnego.

Wbrew pozorom funkcja radnego to bardzo odpowiedzialna praca. Od jakości tej pracy zależą warunki i komfort życia obywateli gminy czy miasta. Wybrani przez nas przedstawiciele stanowią prawo lokalne, uchwalają budżet, ustalają kierunki rozwoju lokalnej społeczności.

Obowiązki radnego
Mandat radnego jest tzw. mandatem wolnym. Oznacza to, że nie jest on związany żadnymi instrukcjami swoich wyborców czy swojego komitetu, a jego zadaniem ma być dbanie o dobro całej wspólnoty. Mimo to do podstawowych obowiązków radnego należy utrzymywanie stałego kontaktu z mieszkańcami. Radny poważnie traktujący swoją funkcję powinien nie tylko wsłuchiwać się w głos mieszkańców, ale również przedstawiać ich problemy na posiedzeniach komisji czy podczas zgromadzeń sesyjnych. Radny nie może opuszczać posiedzeń komisji i sesji. Powinien brać aktywny udział w ich pracach. Radny ma obowiązek udziału w pracach, stąd też należy od niego wymagać aktywnego udziału w dyskusjach, głosowaniu, a także zgłaszania własnych wniosków i uchwał.
Radny jest również zobowiązany do składania oświadczenia majątkowego, które powinno zostać udostępnione mieszkańcom do wglądu na stronach internetowych jednostki samorządowej.

Uprawnienia radnego
Często, gdy spotykamy na ulicy swojego radnego i zarzucamy mu zbyt małą aktywność i brak inicjatywy, zdarza się, że odpowiada nam: „Ale co ja mogę?”. Drogie Panie i drodzy Panowie radni! Możecie dużo!
Radny posiada szereg uprawnień kontrolnych. Może on sprawdzać prawidłowość działania samorządowych jednostek organizacyjnych ( w przypadku Nowej Dęby są to szkoły podstawowe i gminazja, oraz Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Samorządowy Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych). Upoważnienie do działania daje mu komisja lub rada. Może, o czym pisałem wcześniej, przedstawiać własne wnioski oraz uchwały. Warto pamiętać, że radny podlega takiej samej ochronie jak każdy funkcjonariusz publiczny (oczywiście w czasie i w związku z pełnieniem obowiązków radnego). Ponadto ustawa o samorządzie gminnym gwarantuje rajcom „ochronę stosunku pracy”, co oznacza, że pracodawca może zwolnić go jedynie za zgodą rady. Wyjątkiem od tej reguły są zwolnienia grupowe. Pracodawca jest również zobowiązany do zwolnienia radnego od pracy na czas posiedzenia komisji lub na obrady gminnego ciała ustawodawczego. Zwolnienia od pracy są bezpłatne. Radny za czas spędzony w magistracie otrzymuje dietę.

Diety
Prawo do diety jest zagwarantowane ustawowo. W przypadku Nowej Dęby sytuacja wygląda następująco:
1. przewodniczący Rady Miejskiej 1228,12zł.
2. I wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 837,36zł.
3. II wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 781,52zł.
3. przewodniczący komisji 614,05zł
4. członek 3 komisji 558,23zł.
5. członek 2 komisji 491,25zł.

Radnemu za nieobecność na posiedzeniu sesji potrąca się 80zł, a za nieobecność na posiedzeniu komisji 40zł. Potrąceń tych dokonuje się również w przypadku niebrania udziału w co najmniej połowie czasu posiedzenia sesji lub komisji. Wysokości diet są zmieniane rokrocznie w styczniu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa GUS.
Radnym spoza Nowej Dęby przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych również w formie miesięcznych ryczałtów (niezależnie od ilości dojazdów):
– z miejscowości Alfredówka, Rozalin i Tarnowska Wola: 33,49zł.
– z miejscowości Chmielów, Cygany i Jadachy: 55,81zł.
Podane kwoty są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Warto również dodać, że radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

Kto może kandydować?
Według przepisów ordynacji wyborczej, prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.
Nie mają prawa wybierania osoby:
-pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym;
-pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
-ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym;
-karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
-wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego ;
-wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, na podstawie przepisów tzw. ustawy lustracyjnej.

Zakazy
Na koniec warto omówić to, czego radnemu robić nie wolno. Mandatu radnego nie wolno łączyć z pracą w urzędzie gminy (trzeba wziąć urlop bezpłatny), ani pracą na stanowisku kierownika lub zastępcy kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Czyli dla przykładu: Dyrektor SOKu Krystian Rzemień nie mógłby być jednocześnie dyrektorem SOKu i radnym miejskim. Inne zakazy to :zakaz powierzania pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej (burmistrz nie można powierzyć radnemu gminy, w której radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej),
zakaz działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego, zakaz działań podważających zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

Marek Ostapko


Pytania do dyskusji:
Czy jesteśmy zadowoleni z naszych radnych? Jak oceniasz działalność swoich przedstawicieli? Czy wysokość diety radnego jest wystarczająca? Należałoby ją zwiększyć czy zmniejszyć? Jakimi cechami powinien odznaczać się Twój radny? Czego oczekujesz od swoich przedstawicieli? Czy rozglądając się dookoła siebie widzisz potencjalnego kandydata na radnego? A może stoi zawsze przed Tobą, gdy patrzysz w lustro? Zapraszamy do dyskusji.

57 KOMENTARZE

 1. Do kolegi z problemami ..2;) ;)njlepiej jak się przytniesz członka to w tedy lepiej rośnie, staje sie mocniejszy, bardziej sztywny i przestaje sie rozdwajać końcówka. Do tego wszy łonowe wymieraja a orgazm zarówno partmerowi jak i kobiecie sprawia duzo więcej satysfakcji, ponieważ przycinany cżłonek nabiera własciwego kształtu i może duzo sprawniej stymulować co jak wiemy jest kluczem do udanego sexu . Polecam równiez przekłucie członka kilkoma kolczykami, co daje jeszcze więcej rozkoszy, nalezy jednakze pamiętać ze moze to sprawiac niewielkie problemy przy wkładaniu bielizny, moze haczyć o rozporek(wskazane guziki). Polecam depilacje jąder takze. Najlepiej to robic w chłodnym miejscu , wtedy moszna sie napręża i łatwiej wykonywac ruchy brzytwą.nie polecam maszynki elektrycznej czasem wciąga nie to co trzeba!!! Kilka rad dla kolegi ;)

  Don Qujote

 2. Uważam, że radnymi tego miasta powinni zostać młodzi ludzie.
  A stara gwardia ! – cóż odpuście sobie Panowie i Panie z całym szacunkiem ale młodzi już dawno winni zająć Wasze miejsca.

  Czy jestem zadowolony z naszych radnych ? Nie, nie jestem !
  Czy powinienem ich rozliczać – na pewno to zrobię w dzień wyborów !
  A co do rozliczania już jeden nowodębski portal obiecywał im rozliczenie – jak zwykle się wycofał i nie dotrzymał słowa !!!
  Jak oceniam pracę naszych radnych ? Pozwolę sobie na dwie oceny tj. tych starszych radnych i tych młodych – ponieważ sam jestem młody i naszych młodych radnych znam osobiście, więc pozwolę ocenić ich pierwszych : mierny z plusem (ten plus to za pracę kiedy przyprą Was Panowie pod ścianą a mierny za całokształt – powiem, że jak na cztery lata Waszej pracy to tylko tak mogę Was ocenić) . Co do reszty radnych minęliście się Panie i Panowie z powołaniem to wszystko co mogę napisać.
  Czy dieta jest wystarczająca ? moim zdaniem powinna być większa to może było by z czego wybierać w przyszłości (większa ilość kandydatów na radnych) a nasi radni wiedzieli by, że nie tylko pracują społecznie ale za pieniądze, za które można by było ich rozliczyć tak jak pracodawca rozlicza swoich pracowników.
  Co do cech przyszłych radnych : stanowczość, własne zdanie, pomysłowość, słowność, sumienność, rzetelność, upór do dążenia do celu – wiem że ideałów nie ma, ale gdyby takie cechy posiadali radni było by super!
  Czego oczekuję od swoich przedstawicieli ? – Aby radni dostrzegali potrzeby mieszkańców a nie własne lub swoich kolegów !

  Czy rozglądając się dookoła siebie widzę potencjalnego kandydata na radnego? Tak i jeżeli będzie brał udział w wyborach to na pewno oddam na niego głos !!!

 3. Mieszkańcu
  Piszesz o młodych ludziach. Jaki przedział wiekowy masz na myśli? 18-25? 18-35?
  Kolejna kwestia: Młodzi ludzie stąd uciekają. Wyjeżdzają do większych miast lub emigrują z kraju. Ilu zostało młodych ludzi którym coś się jeszcze chce robić dla tego miasta?
  Co do diety: słabiutko. Wprawdzie funkcja radnego ma być wykonywana społecznie jednak aby zachęcić bardziej twórczych ludzi warto byłoby podnieść te stawki. Tylko, że takie zagranie wiąże się z dużym ryzykiem związanym z negatywnym odbiorem społecznym.
  Skoro masz jakiś swoich potencjalnych kandydatów podaj ich. Ja cały czas szukam. W sumie i tak nie wiem kto będzie startował bo każdy milczy.

 4. Mój kandydat mieści się w przedziale 25-35 lat.
  Czy będzie kandydatem – zobaczymy ?
  Co do emigracji młodych ludzi – to trzeba ją powstrzymać ! Można również zauważyć (w nieznacznym stopniu) powrót młodych (25-35lat) mieszkańców do naszego miasta. Ludzi wykwalifikowanych z dużym bagażem doświadczenia, którzy chcą coś zrobić dla tego miasta jak i ludzi. I właśnie ich należy za każdą cenę zatrzymać i pozwolić im na realizację nowych podpatrzonych pomysłów na lepsze życie.
  Co do wynagrodzenia naszych radnych – słyszałem deklaracje radnych,że swoje diety i uposażenia oddadzą potrzebującym! tylko żaden z nich nie dotrzymał słowa ! Jestem przekonany, że żaden nie będzie pracował za darmo – wystarczy spotkać się na co miesięcznym dyżurze radych z mieszkańcami miasta, które notabene zostały odwołane : [i]W związku z brakiem zainteresowania ze strony mieszkańców miasta i gminy kontaktem z radnymi poprzez dyżury w SOK oraz UMiG informuję, iż w/w dyżury zostają zawieszone do odwołania.[/i]taką treść można przeczytać na stronie miasta – ale czy to jest prawdziwy argument :[b] brak zainteresowania ze strony mieszkańców[/b] – bo ja mam zupełnie inne zdanie na ten temat : sam jeszcze przed odwołaniem tych że spotkań próbowałem zastać choć jednego z radnych , którzy rzekomo mieli mieć dyżur … (wystarczy zapytać pracowników SOK-u) i jaką sytuację zastałem ( na dowód tego na rozmowę z radnymi wybrałem się z kolegą) – brak zainteresowania ze strony mieszkańców !!! Więc zabierzmy radnym diety i zobaczymy czy będziemy mieli w radzie radnych !!!???
  Co do kandydatów! Każdy będzie głosował w swoim okręgu wyborczym na swoich kandydatów więc tak naprawdę będą to nasi sąsiedzi, znajomi z osiedla, być może z klatki czy też domu – więc rozejrzyjmy się dookoła i wybierzmy ludzi godnych tego miejsca.

 5. Polityczna oligarchia Panie Marku w takim grajdole jest nie do pokonania .od koryta nie oderwiesz .Od lat są ci sami coraz bardziej wyizolowani od społeczeństwa kurczowo trzymający się fałszywego splendoru wpychający za siebie wnuczków zięciów znajomków .-
  -Panie Marku czy ma to dla nas jakiekolwiek znaczenie :kto radnym ?Kto burmistrzem ?Kto w jakiej koalicji ?Polityk lokalny dziś jest lewicowy jutro prawicowy on nie rozumie elementarnych podziałów bo brak mu wykształcenia i robi przeważnie to co chce lokalny elektorat w osobie proboszcza lub sąsiadki bo ma na nią ochotę .
  W poprzednich wyborach w Nowej Dębie byłem przeciwny wyborowi Ordona i byłem i jestem przeciwny wystawianiu tzw. starych radnych .Ordon okazał się wcale nie gorszym od poprzedników włodarzem i powiedzmy sobie jasno bez starych radnych nie zrobiłby nic ,..Jedynym złym posunięciem byłoby w następnej kadencji utrzymanie Żołędzia który jest spalony w Nowej Dębie ale to nie ma znaczenia w funkcjonowaniu miasteczka .Natomiast lepszego kandydata od ordona na razie nie widzę ,mogę się mylić gdyż nikt nie ogłasza kandydatury.
  -Radzę kandydować bo ma Pan mój głos i myślę że głosy wielu bywalców tej witryny .
  -Co do uposażenia radnego :Za pierdzenie w stołek nic się nie należy i wara od moich podatków jednak to tylko moje pobożne życzenia 80% radnych to figuranci ale taka ich rola
  -A gdyby wprowadzić -zakaz działań podważających zaufanie wyborców do wykonywania mandatu to brakłoby nam radnych i kandydatów zarazem .
  A moje lustro mi mówi "zostań tym kim jesteś Don Qujote":)
  Don Qujote

 6. o Qujote – jak widzę rola członka [np. rady miejskiej] nie jest łatwa i wymaga wręcz żelaznej dyscypliny – w pobieraniu diet..
  Lecz pisanie,że oligarchia jest nie do pokonania – staje się samospełniającą przepowiednią – świadomość ważności własnego głosu, oddanego w [jakichkolwiek]wyborach to podstawa = MOTYWOWAĆ PROSZĘ! bo ew. z innej beki -segregacja śmieci jest idiotyczna bo to śmieci..
  ps.Modlę się za Ciebie aby kolega z problemami nie usłuchał zbyt pochopnie udzielonych rad …
  Rozgoryczenie jegomościa wobec wątpliwych korzyści z ''kosmetycznych'' zabiegów ,które ów zaleciłeś mu zastosować – mogą być brzemienne… Ale będzie ładnie śpiewał :D tyle,że jądra dla higieny powinien odjąć – przy okazji.

 7. Do #9:
  Tutaj szczerze bym się zastanowił. Nie tak dawno rektor pewnej uczelni (o czym było dosyć głośno w prasie) podwoił sobie samemu wysokość wypłaty, co wywołało nadmierne zainteresowanie sprawą dziennikarzy. Z drugiej jednak strony, nikt nie zauważył, że natychmiast o to stanowisko zaczęło się ubiegać nagle zainteresowanych dwóch innych wpływowych dżentelmenów. Stanowisko to bowiem stało się w jednym momencie bardzo atrakcyjne, więc obecny rektor podkopał pod sobą dołek.

  Do czego więc dążę, otóż atrakcyjność stanowiska zwiększa ilość ubiegających się o nie. To z kolei zazwyczaj podnosi jakość wykonywanej pracy.

  Pozdrawiam

 8. A ja pytam ? A ja pytam? Obi Van Kenobi a Ty skąd masz pewność że dwaj wpływowi dżentelmeni to nie są dwa bezwartościowe głąby lecące na kasę wykopani ze wszystkich poprzednich miejsc bezwartościowa ideowo materialistyczna kreatura .Takich pośród radnych przyznasz mamy wielu .
  Pansa sanczo -Oczywiście jestem jak najbardziej za głosowaniem człowiek który jest bierny dla państwa , jest temu państwu nie potrzebny jako obywatel i powinien być eliminowany ze społeczności .może to drastyczna interpretacja Peryklesa.
  -Apel do społeczności :Ale matołku jeżeli jesteś w wieku do 30 lat i drapiesz się po tłustej głowie to powinieneś przynajmniej próbować coś zmienić w swoim sflaczałym i sfrustrowanym życiu .I Ty śmierdzący leniu rusz **** i idź głosuj na najlepszego według ciebie kandydata albo pilnuj żony:@
  Don Qujote

 9. Teraz wiem dlaczego dziewczyny z deby i okolic tak sie smialy,mowily zabiera sie a nie ma czym,dobrze ze sobie to uswiadomiles patrzac w lustro:);):|:o:PB):D:@

 10. odniosę się do słów Mieszkańca "[quote]Uważam, że radnymi tego miasta powinni zostać młodzi ludzie.[/quote]
  W obecnej kadencji są młodzi radni bezradni. Gazda, Puzio, Zielak. I co z tego, że są ? Co zrobili przez okres kadencji ? A no prawie nic, poza jednym, głosowali tak jak starzy radni i jeśli by mogli to głosowali by na dwie ręce. Jedyny młody radny który chciał "coś" zrobić to Zielak. Jego pomysłem było nazwanie nowodębskiego ronda "Rondem Wojsk Lądowych" co okazało się totalną porażką zarówno wśród mieszkańców jak i radnych bezradnych. Osobiście uważam pomysł za beznadziejny, no ale jaki radny takie pomysły :o
  Mam tylko nadzieję, że większość radnych z obecnej kadencji nie wejdzie do rady po raz kolejny. Piszę "Większość" ponieważ znam realia i zdaję sobie sprawę, że niektórzy radni zdołają wejść do rady po raz kolejny.

 11. p.radna Maria Mroczek.Taka krzykliwa była,zaangażowana-może ktoś pamięta ją z sesji kiedy nie była radną.Pasowała do nich jak pięść do nosa-tak przynajmniej wynikało z tego co głosi- przed uzyskaniem mandatu radnej.
  A teraz,proszę bardzo jedno Ciało scalone..
  Myślę ,że nie przystawa w pewnym wieku,nie przystawa

 12. A ja mam takie sprawe. Ażeby tu umieścić komentarz, nie trzeba się rejestrować i logować. Pełna radość i swoboda. Ale gdy chcę dać komentarz za pośrednictwem Anonymose.org, to ni ciula:o Wynika z tego, że wy adminy chcecie koniecznie znać IP komputera :D. I nie o jakość komentarzy tu idzie, tylko o to, kto i co, bo to dla waszych chlebodawców ważne jest:@

 13. Nie trzeba. Coś jest nie tak z dodawaniem komentów. Nawet jak ktoś wpisze dobry kod to bywa tak, że komentarz się nie zapisuje. Czytelnicy sygnalizowali to kilka razy. Konfiś z tym walczy i stara się znaleźć rozwiązanie, żeby takiej wtopy nie było, bo wiadomo, że jak ktoś się opisze a później mu nie doda komentarza to takie coś zniechęca ludzi do wpisywania się. Mamy problem techniczny z którym walczymy. Przepraszamy za te trudności.
  I jeśli by się pojawiały jakieś problemy techniczne to proszę dawać znać w komentarzu, na maila, w mini czacie.. gdziekolwiek. Dziękuję :)

 14. A jednak nie [tu cyt:/ ''powinni być eliminowani ze społeczności''] – patrz – Bezwolna masa,masa, masa – pozbawiona refleksji i pozbawiona samoświadomości społecznej – nie korzystająca z nabytych praw – dzięki = m.in. konstytucji –
  nie tworzy wartości społecznej = eliminacje są zbędne – ''kowalski'' -??
  – NIEOBECNY…
  Jak nieobecnego wykluczyć?

  ps. dochód N.D. radnych finansowo jest śmieszny – bardziej prestiż i ''eLITA'' pchają…..

  ps .I . drastyczna – uzasadniona……

 15. [quote]W obecnej kadencji są młodzi radni bezradni. Gazda, Puzio, Zielak. I co z tego, że są ? Co zrobili przez okres kadencji ?[/quote]

  Co do tych radnych też mam pewne zastrzeżenia, ale należy im się słowo uznania tylko dlatego, że nie bali się wcielić w rolę radnego i chociażby , że próbowali nimi być- nie mam zamiaru ich usprawiedliwiać ani oskarżać . A ci radni , którzy są kolejną kadencje radnymi co oni dokonali ? Czy nie to samo co ci młodzi .
  A jeżeli weźmiemy i porównamy ilość młodych do tych starszych to jakie nam proporcje wyjdą ?

 16. Opowiem taką historię. Na początku tej kadencji było spotkanie z wyborcami w SOK-u. Za stołem siedzieli wybrańcy a na sali było około 100 osób. Po odczytanej chwalbie przez Ordona oznajmiono zadawanie pytań. Jeden gość z sali zaczął pytać bardzo konkretnie i rzeczowo o przetargi. Ordon scedował odpowiedź na Żołędzia. Ten zaczął dukać mniej więcej tak: no wiecie państwo, rozumiecie, wydaje się, ż taka procedura była właściwa. Zapanowała konsternacja. Zirytowany przewodniczący rady odezwał się tak: no wie pan, my bylimy na takiej wycieczce w ……( podał jakąś gminę) i tam tak nam kazali robić. Gruszka i Gazda słuchali tego z przerażeniem. Sudołowa zaczęłą mrugać oczkami i głupkowato się uśmiechać. Reszta siedziała jak na tureckim kazaniu. Po obejrzeniu tego spektaklu nie miałem wątpliwości, że mamy do czynienia ze zorganizowaną kliką kompletnych dyletantów, którzy nieudolnie udają, że coś potrafią. Pomimo hucznych zapowiedzi, już nie było więcej takich spotkań. Poźniej tego gościa, co zadawał pytania, spotkałem przypadkowo na mieście i uścisnąłem mu prawicę.

 17. Czas Radnych małymi krokami zmierza do Mety.
  Ci , którzy nie spełnili swoich obietnic wyborczych mają nie za wiele czasu na ich realizacje ale nie stawiajmy kropki nad I .
  To ich czas!
  Jaki będzie ? Zobaczymy !
  A my wykażmy się rozsądkiem w przyszłych wyborach do samorządu !

 18. Niech już sobie będą niekompetentni, nie znający się na niczym, nie posiadający odpowiedniego wykształcenia, nie posiadający odpowiedniego doświadczenia. Generalnie nie posiadający żadnych zalet. Tak jak to w zdecydowanej większości wygląda teraz.
  Potrzebna jest tylko jedna zaleta: muszą sobie zdawać sprawę ze swoich wad. Wtedy będą (mam nadzieję) otwarci na głosy mieszkańców, będą zadawać pytania specjalistom, ludziom z doświadczeniem, odpowiednią wiedzą. Ważne: otwarci na [u]wszystkie[/u] głosy i opinie, inaczej będą podatni na lobbing.

  Nie oszukujmy się, nie znajdziemy odpowiednich specjalistów na miejscu, raczej nie ściągniemy też odpowiednich specjalistów na te stanowiska. Nie stać nas na to. To już lepiej obciąć wszystkie stawki i outsourcować niektóre zadania.
  Plan Finansowy w renomowanej firmie można by już zrobić poniżej pół miliona.

  Można by zamienić dług bankowy gminy na obligacje komunalne, wyemitować je na catalyst (co miałoby też pozytywny wydźwięk marketingowy), przy okazji tego przeprowadzić audyt, skonsultować całość budżetu i planów inwestycyjnych z profesjonalnym doradcą, agentem emisji. Oszczędność z obniżenia kosztu obsługi długu częściowo pokryłaby te wydatki.

 19. Mariusz, zgadzam się z Tobą, że radny nie musi być ekspertem i fachowcem w każdej dziedzinie. Ale uważam jednocześnie, że musi prezentować pewien poziom i mieć jakieś podstawy wiedzy o świecie przynajmniej na poziomie matury podstawowej z WOSu.

  Pewnego razu wybrałem się z Jackiem Luberą na posiedzenie komisji budżetowej. Tematem obrad była sprawa umożenia podatku dla firm (Jacek pisał o tym w jednym z felietonów). Na komisje przybyła również jedna z zainteresowanych spółek. Jej przedstawiciele argumentowali dlaczego wnoszą o umożenie podatku, opowiadali o swojej sytuacji i swoich planach. Po 30 minutach dyskusji jeden z radnych zapytał z rozbrajającą szerością "CZY TO PAŃSTWA TO TO JEST FIRMA?". Obaj z Jackiem wybuchliśmy śmiechem, jedna z pań radnych zaczeła nas uspokajać "że nie wypada się smiać ze starszego człowieka".
  Ze starszego człowieka śmiać się nie wypada czego nie robiliśmy. Ale z bzdur wygadywanych przez radnego śmiać się należy i za każdym razem pokazywać palcem.

  I teraz : Załóżmy, że do Nowej Dęby przyjeżdza inwestor który chciałby tu otworzyć jakąś fabrykę. Udał się na spotkanie z radnymi by wynegocjować dobre warunki. Spotyka tam radnego X z czerwoną buzią, radnego Y pytającego "czy to to państwa to jest firma" i jestem przekonany, że mając do wyboru kilka gmin wybierzę te w której nie tylko dostanie najlepsze warunki ale również te w której będzie mu się dobrze współpracowało z władzą lokalną. Mówiąc inaczej : wybierze te gmine w której nie będzie się musiał użerać i oglądać radnego X z czerwoną buzią czy radnego Y pytającego go "czy to to jego to jest firma".

  Ok. Napisałem komentarz w ostrym tonie. Ale jeżeli radny z komisji budżetowej nie wie co jest firmą a co nie jest no to wybaczcie. Na jaki rozwój mamy liczyć?

 20. [quote]Nie oszukujmy się, nie znajdziemy odpowiednich specjalistów na miejscu, raczej nie ściągniemy też odpowiednich specjalistów na te stanowiska. Nie stać nas na to.[/quote]

  Człowieku, na radnych startowali specjaliści i to z wielu dziedzin, ale mieli po 20, 30 głosów. Durny i tępy elektorat woli moherowców, niezależnie od płci i wieku. A zamiast się o kandydacie dowiedzieć, popytać, poczytać co prezentuje i co osiągnął, to wolą opinię kleru i przesiąkniętych nim środowisk. Ekipa przygotowująca i przeprowadzająca wybory też temu sprzyja i mamy to co mamy, od wielu lat. Na to podaj sposób, żeby zmienić, a nie zajeżdżaj jakimś finansowo-biznesowym slangiem.

 21. Panie Mariuszu lepiej niech ta władza trzyma swoje lepkie ręce z daleka ode mnie -mały przedsiębiorca ;)
  Do mieszkaniec -bieda ogranicza i nie licz na szerokie horyzonty elektoratu w tym grajdole ;)Mariusz ma tu taką rolę jak u dziewicy rumieniec :)na tym portalu oczywiście .To komplement :)
  Marek jako ciekawa i ambitna osobowość powinieneś[b] powtarzam [/b]:)spróbować kandydować .
  Don Qujote

 22. [quote]Człowieku, na radnych startowali specjaliści i to z wielu dziedzin, ale mieli po 20, 30 głosów. Durny i tępy elektorat woli moherowców, niezależnie od płci i wieku. A zamiast się o kandydacie dowiedzieć, popytać, poczytać co prezentuje i co osiągnął, to wolą opinię kleru i przesiąkniętych nim środowisk. Ekipa przygotowująca i przeprowadzająca wybory też temu sprzyja i mamy to co mamy, od wielu lat. Na to podaj sposób, żeby zmienić, a nie zajeżdżaj jakimś finansowo-biznesowym slangiem.
  [/quote]

  Nie jestem politykiem, nie jestem specjalistą od PRu, ani od marketingu.
  Mógłbym powiedzieć, że potrzebna jest edukacja, ale to frazes. Potrzebne jest PRowskie pranie mózgu.

  A co do slangu, staram się nie używać popularnych skrótów. Jeśli coś jest niejasne – proszę się nie krępować.

 23. P.Konrad Wesołowski jeżeli w końcu odniesie sukces wyborczy,to będzie lepiej..
  Swoją droga ciekawe czy będzie kandydować ?
  :DB);)
  Spory bagaż..

 24. A infonowadeba.pl zamiast się zająć wyłonieniem nowych kandydatów, ich prezentacją, reklamą, zgodnie z oczekiwaniami większości mieszkańców, przelewa z pustego w próżne, depcze po bezdrożach i pisze o rzeczach oczywistych, "przygrywając jednocześnie do starej spiewki"

 25. A otóż dlatego – pojawią się głosy, ŻE TUBA ,ŻE P.R. ŻE LANSUJĄ,= W imię wyższych celów – warto zaryzykować.
  ''Psy ujadają ..''- bo co mają do roboty??
  Jak Janerka śpiewał : '' ŚMIELEJ,ŚMIELEJ''

  edit- Janerka – przekaz werbalny – nie śpiew, a i czas przeszły – found 404..
  edit-2 / do #40- Klich jest winny…. Rozpoznanie – dywersant! antidotum -ukamienować! Natychmiast!
  Zalecam więcej spożywać ryb ale na miłość boską -[size=20]świeżych!! [/size]

 26. [quote]A infonowadeba.pl zamiast się zająć wyłonieniem nowych kandydatów, ich prezentacją, reklamą, zgodnie z oczekiwaniami większości mieszkańców, przelewa z pustego w próżne, depcze po bezdrożach i pisze o rzeczach oczywistych, "przygrywając jednocześnie do starej spiewki"[/quote]

  Ten temat jest dobrym pretekstem abyśmy jako mieszkańcy zastanowili sie nad tym kogo warto wybrać, wspierać itd.
  No to co? Może czas rzucić kilka nazwisk żeby podkręcić dyskusje?
  Entliczek , pętliczek … Komputer wylosował:
  Pan Tadeusz Gęgotek (szef lokalnego PiS), Pan Andrzej Puzio-obecny radny chyba PiSowiec, Pan Konrad Wesołowski (działacz lokalnej PO),Pan Józef Nowak (działacz lokalnej PO), Pan Jacek Lubera- nie wiem czy jest w jakiejś partii, oraz koleżka z jego drużyny Pan Marek Ostapko (chyba też bez nie jest członkiem żadnej partii? jest pan?) .. Pan Kopeć ze szkolnej albo Pan Hubert Krasowski? Ale chwilę.. brakuje mi Pań. A i zeby bylo jasne to nie jest mój "dream team" tylko wymieniam te osoby zeby za namową "mieszkańca" podkręcić dyskusje na bardziej konkretną.

 27. Przepraszam, że pominąłem "pan" przed niektorymi nazwiskami ale to nie było celowe tylko szybko pisalem. Admina proszę o korekte.

 28. :oTy obserwer nie masz litosci, typujac wesolka chcesz aby poraz trzeci strzelil sobie samobuja , niema zadnych szans,p. puzio z tego co domnie doszlo nie ma zamiaru startowac

 29. 'cyt :''.. oraz koleżka z jego drużyny…''
  weź observer solidną dechę i z całej siły rąbnij [b,b. mocno!] – się uderz po prostu w cymbał … pomoże może w podkarpackim..
  Kandydaci do bani? – miast krytykować – Ty zuchu '' entliczek,pętliczek'' – KANDYDAT jesteś ! – sorry, poniosło mnie.
  No tak – '' nie można..znaczy się można,ale nie każdemu,znaczy się każdemu,ale to nie wypada,znaczy się wypada ale…'' ENTLICZEK /PĘTLICZEK…………

  Edit / jeśli coś się chce – dla państwa/miasta [ach,ci Rzymianie..]
  prócz krytyki – robić [size=16]samemu[/size] a wtedy – o? -to zupełnie inna rozmowa.
  Edit 2 – jeśli przepraszasz za brak grzecznościowej formy – ''pan'' / '' pani'' a w swoim post'cie:P =a wcześniej jedziesz ''koleżkami'' to ubierasz :D:D kloakę w perfumerie albo na odwrót – co pasuje – śmiało użyć.A, a jeszcze obciążać Admina ew. korektą za własną [sorry observer] indolencje- to trzeba być :
  1.bezczelnym
  2.b.bezczelnym
  3.''leniem''
  4. itd.itd,itd
  5. ''kumulacja w/w cech''
  6. dobrym człowiekiem
  6.a.obserwacje należy i komenty- od siebie,od siebie zacząć mus!
  7.cisnąć jako Pierwszy kamieniem
  8.nie wiem/nie znam się..
  9.denerwować się ''całkiem''
  9.a -?
  9.b – ?
  10 – obserwować ''mechanizmy'' – z zainteresowaniem.
  20 – myśleć??

 30. [b]http://biznes.onet.pl/forum.html?discId=8288915&threadId=68898006&AppID=324#forum:MSwzMjQsOCw2ODg5ODAwNiwxODA3NzU0OTYsODI4ODkxNSwwLGZvcnVtMDAxLmpz[/b]

 31. Pan Tadeusz Gęgotek – koszmar
  Pan Andrzej Puzio-obecny radny – kszmar2
  Pan Konrad Wesołowski – koszmar 3:o
  Pan Józef Nowak – koszmar4:o
  Pan Kopeć ze szkolnej – koszmar 5:o
  Pan Hubert Krasowski :o- 6 itd .itp.Polityczny koszmar.Moja rada : kolego nie pal tego świństwa ,zmień dostawcę .Znam i to moja osobista opinia .:|Czekam na propozycje?

 32. Tadzio Gęgotek już kiedyś pokazał co potrafi – porażka :o
  Andrzej Puzio- pokazał co potrafi – porażka :o
  Konrad Wesołowski – wielki cenzor – porażka :o
  Józef Nowak powinien zająć się uczciwą pracą a – porażka :o
  Kopeć – nie znam
  Hubert Krasowski – totalna porażka :o

 33. Ktosiu po raz pierwszy ci przytakne, # 1,2, 3, 4-totalna PORAZKA ,# 3 bedzie trzykrotna PORAZKA,ale wybory dopiero za 18 miesiecy,wiec zajmijmy sie obecnymi PREZYDENCKIMI—-WIWAT PREZYDENT KACZYNSKI , zdobedzie 53% , pilot na wrotach 47% ,grzechu z komuny 5 % , Pawlaczek z nocnej zmiany 3 %—WIWAT JAROSLAW KACZYNSKI PREZYDENT PRAWDZIWYCH POLAKOW–PATRIOTA

 34. ludzie opamiętajcie się i nie piszcie takich bzdur w stylu [quote]JAROSLAW KACZYNSKI PREZYDENT PRAWDZIWYCH POLAKOW–PATRIOTA[/quote]
  przecież on jest żałosny jak całe PiS i jemu podobni:o

 35. Przy każdych wyborach obiecanki deklaracje a potem realna sytuacja 2 lub 3 osoby nic nie zrobią ale ci co są w radzie miejskiej nachapali sie to jest szansa że zrobią więcej od nowych w obietnicach lepszych pokażcie mi radnych czy posłów co wywiązali się z obietnic czyli ci wasi kandydaci mają zaskoczyć całą polskę nie rozśmieszajcie mnie to jest poprostu gonitwa szczórów chcesz to jesteś w tej gonitwie ale porażka boli.

 36. Dużo komentujecie,krytykujecie a tych samych ludzi wybierzecie.
  Serafin,Mroczek,Flis,Skimidy,Tłusta,Szpunar i po co tyle łez wylewać.
  KWW „Nasz Samorząd” będzie dla was najważniejszy,a może wypada tym już tym ludziom podziękować i poprzeć np."RATUSZ". Do wyborów jeszcze dużo czasu i warto się poważnie zastanowić by później nie psioczyć.
  Czy w gminie nie ma ludzi mądrych mogących decydować o jej losie. Co tylko "nasz Samorząd' ma receptę na wszystko.
  Przemyśl zanim przed kimś postawisz krzyżyk.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here