Zaproszenie do udziału w XXI sesji Rady Miejskiej

19

28-05-2012PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a n a

XXI sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 30 maja 2012r. ( środa ) o godz. 14 00

w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
2) zmian w Uchwale Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 wrze-śnia 2011 r. w sprawie udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
3) ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród,
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
5) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
6) uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
7) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,
8) wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stalowa Wola
w sprawie realizacji zadań własnych Gminy Nowa Dęba w zakresie zagospodarowania odpadów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

19 KOMENTARZE

 1. [quote]7) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,[/quote]

  Czy to oznacza, że Pan Burmistrz Ordon rękami swoich radnych z komitetu Nasz Samorząd + Maria Mroczek podwyższą nam ceny? Niech tylko spróbują a głosu mojego już nie ujrzą!

 2. [quote]Panie zatroskany zmiana taryf wychodzi od PGKiM![/quote]
  I co z tego? Czy PGKiM jest spółką prywatną czy spółką będącą w rękach gminy? Oczywiście dla tych co nie wiedzą odpowiem, że PGKiM jest spółką będącą w 100% rękach gminy a nadzór nad nią sprawuje burmistrz. On też z zarządem spółki pracuje nad taryfami. Rada Miasta może je zatwierdzić ale nie musi. Dlatego w razie podwyżki proszę o podanie nazwisk tych radnych, którzy podniosą za podwyżką swe rączki.

 3. Jednocześnie przy każdej możliwej okazji staracie się udowodnić, że ww spółkę należy wszelkimi możliwymi sposobami bronić przed konkurencją. Brawo, niech dalej króluje przerost biurokracji i brak kompetencji. Tylko się potem nie dziwcie, że z powodu braku sensownego zarządzania podnoszą Wam ceny (niezależnie od inflacji itp itd).

 4. Jednocześnie przy każdej możliwej okazji do drenażu naszych portfeli staracie się udowodnić, że jest to KONIECZNE, NIEZBĘDNE, RACJONALNE. Trzeba było nie oddawać kasy do Tarnobrzegu to by pieniądze w PGKiM były! O! [quote]z powodu braku sensownego zarządzania podnoszą Wam ceny[/quote] Też się zgadzam, że burmistrz i podległe mu jednostki nie radzą sobie z zarządzaniem.

 5. No widzisz, że się zgadzamy :)
  Ja tylko żałuję, że BrygadaR chce chronić ww spółkę przed konkurencją, bo w nadzór burmistrza niezależnie ot tego kim on jest nie wierzę :(

 6. Kochana Rado ,ja wiem ze ratusiki beda przeciwne ale to skandal aby litr wody byl tanszy od litra benzyny tak wiec uwazam ze podwyzka jest uzasadniona i w dobie kryzysu jak najbardziej wskazana ,ABY W MYSL WESOLEGO TUSKA ZYLO SIE WAM LEPIEJ:D

 7. [quote]Kochana Rado ,ja wiem ze ratusiki beda przeciwne ale to skandal aby litr wody byl tanszy od litra benzyny [b]tak wiec uwazam ze podwyzka jest uzasadniona[/b] i w dobie kryzysu jak najbardziej wskazana ,ABY W MYSL WESOLEGO TUSKA ZYLO SIE WAM LEPIEJ[/quote]

  Oto głos zwolenników burmistrza i "Ich Samorządu" zwanego dla niepoznaki "Naszym Samorządem". Oto lud domaga się podwyżek! Brawo Burmistrz, Brawo Rada! Jak dalej będziecie ich słuchać to na zimę będziecie w japonkach śmigać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here