Zaproszenie do udziału w XXXVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie

10

25-10-2013


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a n a

XXXVI sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dn. 30 października 2013r.
o godz. 14 00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3 ( Ip. sala 104).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
2) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup
aparatury i sprzętu medycznego,
4) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
6) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
rok 2013,
7) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
8) przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy przy wdrażaniu i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiegop Obszaru Funkcjonalnego.
7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych RM za 2012 rok.
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2012 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

10 KOMENTARZE

 1. Ciekawy punkt 8. Burmistrz (czyt. pan O.) będzie się odgrywał na opozycji (czyt. panu O.) – wbije mu szpilkę jak w VOO DOO.
  A co do punktu 6 podpunkt 9) – to to ku…a jest – ZITTOF – Tarnobrzeski Obszar Funkcjonalny – to chyba wymysł tego cwaniaczka Mastalerza z Tarnobergera.

 2. Czy będzie na sesji dyskuja o fuszerce na plantach i koziołku?
  Czy będzie dyskusja kto jest winny i jakie powinny być tego konsekwencje?
  Jak to jest, że wykonawce basenu przetrzepano gruntownie i nawet w sądzie są sprawy a jeśli chodzi o wykonawce plant "niezauważono" (?) ewidentnej fuszery??? Panie Zygmuncie tam pan tyle widział a tutaj pan oślepł??? Jaki powód tej ślepoty? Panie Ordon co Pan na to?

 3. [quote]Czy będzie na sesji dyskuja o fuszerce na plantach i koziołku?
  Czy będzie dyskusja kto jest winny i jakie powinny być tego konsekwencje?
  Jak to jest, że wykonawce basenu przetrzepano gruntownie i nawet w sądzie są sprawy a jeśli chodzi o wykonawce plant "niezauważono" (?) ewidentnej fuszery??? Panie Zygmuncie tam pan tyle widział a tutaj pan oślepł??? Jaki powód tej ślepoty? Panie Ordon co Pan na to?[/quote]

  No tak… Z kim ta dyskuja niby? Z panem Gazdą co ramie w ramie idzie z Ordonem i będzie bronił tego człowieka mimo iż ewidentnie widać iż już sobie nie radzi? A może z panem Serafinem co siedzi cicho bo trzyma stołek przewodniczącego rady? No może wreszcie z panem Ordonem który choćby te planty się zawaliły pod własnym ciężarem nie przyzna się do tego, że mu się kolejny raz nie udało?

 4. Moze na sesji znalazł by się temat ,fetor koło ronda w lesie bo capi ze sie nieda przejsc .Gdyby to capiało w miescie to by nawet w nocy usuwali ,a że inwestycje kończą sie do ronda to nic nowego!!!!!!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here