Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

1


Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Debie zaprasza mieszkańców na VI sesję RM 30 kwietnia 2015 r. w UMiG o godzinie 15:00
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)uchwalenia zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie,
b)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
d)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
e)zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok,
f)zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2014 rok,
g)określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowite-go zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
7.Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok oraz potrzeby na rok bieżący.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zamknięcie obrad.

studio helena reklama

1 KOMENTARZ

  1. Jerzy Sudoł zam. Nowa Dęba zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Andrzeja Dudy !!!!!!
    Czyżby jakaś zmiana frontu czy jak zwykle pazerność na kasę???

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here