Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskieg

1

28.03.2011r

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 31. marca 2011 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali obrad nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, odbędzie się IV sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2011,
b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 rok,
c) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2011 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów Sandomierski,
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce,
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grębów,
g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Dęba,
h) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Dariusz Bukowski


———————————————————————————————————-

————————————————————————————————————-

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here