Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

3

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali obrad nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, odbędzie się V sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja Starosty Tarnobrzeskiego.
5. Interpelacje radnych.
6. Zaprzysiężenie Radnego.
– złożenie na ręce Przewodniczącego obowiązujących dokumentów,
– podjęcie uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego, ( a )
– przyjęcie Ślubowania.
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
b) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,
c) zmieniająca uchwałę sprawie powołania komisji stałych, przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
d) uchylenia uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego NR II/12/2010 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dla Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne,
e) rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu,
f) zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
g) wyrażenie zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
h) uchwalenie budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 rok:
– przedstawienie projektu budżetu,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
– dyskusja,
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Dariusz Bukowski

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here