Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

2

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 30. grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali nr 23, odbędzie się III sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja Starosty Tarnobrzeskiego.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2011,
c) programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Dariusz Bukowski

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here