Zawiadomienie o X sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

27/09/11r/

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 30 września 2011 r. (piątek) o godz. 8.30 w sali obrad nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, odbędzie się X sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.

5. Interpelacje Radnych.

6. Podjęcie kolejnych uchwał w sprawach :

a) zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

b) zmiany uchwały NR IX/76/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego,

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce,

d) zmiany uchwały NR VI/40/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów Sandomierski,

e) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 r.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Dariusz Bukowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here