Zawiadomienie o XII sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

18-11-2011r.

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 24 listopada 2011 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w sali obrad nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 odbędzie się XII sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 rok,
c) uchwalenia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2012 – 2020,
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Dariusz Bukowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here