Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

9
Uprzejmie  informuję mieszkańców,  że w dniu  26 lutego 2014 roku ( środa ) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami –     informacja.

5. Interpelacje Radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2014 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

b) Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem założycielskim jest Powiat Tarnobrzeski,

c) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2014 rok,

d) zmiany uchwały NR XXXIII/254/2014 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2014-2021.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

/-/  Dariusz  Bukowski

—————————

ban-www-MM

beggwspolnoty

[ads]

9 KOMENTARZE

  1. Co takiego starosta Sudoł zrobił dla tego miasta przez lata swojego urzędowania? Ksiądz chodzi po kolędzie i opowiada o tym, że to wspaniały gospodarz. Tylko co on takiego zrobił? Baranów rozgrywa Dębę a on bierze kasę i siedzi cicho.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here