Będzie remont mostu na rzece Dęba

13

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na remont mostów w ciągu dróg krajowych nr 9, 73 i 94.

Przetarg obejmuje swym zakresem remont mostów w m. Nowa Dęba (DK9), m. Klecie (DK73) i m. Radymno (DK94).

Postępowanie dotyczy trzech zadań:

Część 1.   Remont mostu przez rz. Dęba w m. Nowa Dęba, w ciągu DK9 Radom – Rzeszów w km 142+657

Część 2.   Remont mostu przez rz. Gogołówka w m. Klecie w ciągu DK73 Wiśniówka – Jasło w km 149+546

Część 3.  Remont mostu przez rz. San w m. Radymno, w ciągu DK94 (dawna droga nr 4) Jędrzychowice – Korczowa w km 667+477

Najniższą ofertę dla Części 1 i Części 3 zaproponowało Konsorcjum: PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o. z Sosnowca i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Nowego Sącza, zaś dla Części 2 – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. z Gorlic.

Wszyscy oferenci wskazali termin realizacji zamówienia na dzień 30 października 2020 r. oraz okres gwarancji: 72 miesiące.

Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena (60%) oraz kryteria pozacenowe: okres gwarancji (20%) i termin realizacji (20%).

Konieczność przeprowadzenia robót remontowych mostów spowodowana jest istniejącymi uszkodzeniami nawierzchni jezdni, nawierzchni kap chodnikowych oraz pozostałych elementów wyposażenia obiektów jak np. ubytki betonu na obiekcie czy uszkodzenia systemu odwodnienia, barier, gzymsów, balustrad.

Zamówienie obejmuje realizację robót tzw. połówkami czyli z zachowaniem jednokierunkowego ruchu kołowego w trakcie prowadzenia robót. Roboty będą polegały na:

– rozbiórce wyposażenia i niezbędnych elementów konstrukcyjnych na połowie obiektu,

– remoncie połowy istniejącego obiektu i dojazdów,

– przełożeniu ruchu na wyremontowaną połowę obiektu,

– rozbiórce elementów na pozostałej części obiektu i dojazdów,

– remoncie drugiej części obiektu wraz z dojazdami.

Źródło: GDDKiA, fot: przykładowe

 

13 KOMENTARZE

  1. Anonim do tej pory zastanawia się gdzie to jest. Bo fota mu nic nie mówi…A przepraszam on ze szkoły tvp z czytania ze zrozumieniem ma dyplom z tvp.

    • @wirus,jesteś złośliwym idiotą czy takiego udajesz?Chociaż z wpisów można postawić trafną diagnozę gdyż wyróżniamy 3 podstawowe typy zaburzeń psychicznych. Są to nerwice , psychozy i upośledzenia umysłowe W Twoim wypadku jest to upośledzenie umysłowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here