Wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa

1

12 marca br. w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu pod przewodnictwem Starosty Tarnobrzeskiego odbyło się wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie tarnobrzeskim.

Spotkanie poświęcone było ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu tarnobrzeskiego w 2018 roku. Informację o stanie porządku i bezpieczeństwie publicznym przedstawił Komendant Miejski Policji, stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zaprezentował Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu, sytuację sanitarno-higieniczną zobrazowała Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnobrzegu, natomiast sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu tarnobrzeskiego przekazał Powiatowy Lekarz Weterynarii.

W dalszej części posiedzenia sytuację dotyczącą konserwacji cieków wodnych i obiektów hydrotechnicznych zaprezentował Kierownik Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu. Przedstawione zostały plany inwestycji tj. rozbudowy i modernizacji wałów na terenie powiatu tarnobrzeskiego na 2019 roku i lata następne.

Na zakończenie posiedzenia pracownik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przedstawił informację na temat utworzonej w styczniu br. nowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Tarnobrzeskim, a także zaprezentował dostępne dla abonentów sieci komórkowej SMS-owe systemy ostrzegania przed zagrożeniami (AlertRCB, RSO, ISOK oraz AlertSMS).

/pt

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here