Uczniowie przystąpili do egzaminów zawodowych

8

W ostatni poniedziałek, 11 stycznia, w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie rozpoczęły się egzaminy zawodowe w ramach zimowej sesji dla uczniów techników i szkół branżowych.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz  praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin zawodowy w części pisemnej uczeń musi zdobyć minimum 50%. punktów możliwych do uzyskania. Natomiast w części praktycznej minimum 75 %.

Po zdaniu obu części egzaminu zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy.

Dyplom zawodowy i świadectwo szkolne to dla absolwenta ważne dokumenty. Pierwszy jest potwierdzeniem zdobycia zawodu, a drugi uzyskaniem wykształcenia średniego lub zasadniczego branżowego.

W Zespole Szkół nr 2 uczniowie zdają egzaminy w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik, technik informatyk, technik ekonomista oraz technik usług fryzjerskich. W sumie zdających egzamin zawodowy jest 82 osoby.

Na wyniki egzaminów młodzież poczeka do końca marca 2021r.

/Powiat

8 KOMENTARZE

  1. Kiedy uczniowie wrócą z klas 4,5,6,7.,8 no kiedy powinni wracać w poniedziałek te klasy 1-3 wracają a my co ?my powinniśmy też wracasz a nie też z klasy 1-3 zamknięte cą baseny galerie handlowe i co ?macie otworzyć i uczniowie też powinni wracać do szkół a nie nauczanie zdalne nudzą Cię w domu na komórkach siedzą nie można wychodzić nigdzie my możemy wychodzić tylko po prostu się zaszczepić wszystkie ludzie !!

  2. kiedy w szkole w Jadachach nauczyciele klas 1-3 przejdą badania na Covid-19? Czy zajęcia świetlicowe będą zapewnione dla każdej grupy uczniów osobno ? Czy to prawda, że chory na covid radny będący na kwarantannie posyłał swoje dzieci do szkoły?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here