Budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie

3
Fot. UMiG

Kolejna umowa na realizację modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie Nowej Dęby została podpisana we czwartek 7 kwietnia przez burmistrza Wiesława Ordona i wykonawcę Krystiana Otczyka. Inwestycja obejmie obszar TSSE podstrefa Nowa Dęba i odcinek w centrum miasta.

Zadania realizowane w ramach II etapu inwestycji skoncentrują się wokół renowacji istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i tzw. „kolektora L” wzdłuż ul. Leśnej od budynku nr 1 do ul. Kościuszki. Prace będą przeprowadzone przy wykorzystaniu rękawa wykonanego z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej nasączonego żywicą epoksydową, instalowanego metodą inwersji (odwrócenia). Metoda umożliwia prawidłowe ułożenie się elementów technologii, wypchnięcie ewentualnej wody gruntowej z kanału w trakcie instalacji oraz równomierne i właściwe utwardzenie rękawa, którego parametry z włókniny poliestrowej dają gwarancję prawidłowego i optymalnego wykonania robót. Wykorzystana technologia wybrana została w oparciu o przeprowadzoną w trakcie poprzedniej kadencji inspekcję CCTV wraz z oceną stanu technicznego dla wszystkich odcinków kanału. W trakcie prac remontowych uzupełnione zostaną również ubytki w studniach kanalizacyjnych. W obrębie włazów studziennych nawierzchnia i podbudowa będą rozebrane. Istniejące elementy kominów i podmurówek czeka demontaż. Założone zostaną nowe elementy: kręgi, płyta nastudzienna, pierścienie dystansowe do regulacji wysokości. Wykonane czynności zapewnią odtworzenie wytrzymałości konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność studni.

Prowadzone w najbliższej przyszłości prace będą kontynuacją działań realizowanych obecnie w ramach zamówienia „Bezwykopowa renowacja odcinków kanalizacji na terenie TSSE Nowa Dęba – Etap I”. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Według stanu na dzień 9 kwietnia, wyprofilowano kinety i studnie z użyciem specjalnych zapraw odpornych na wilgoć i związki agresywne zawarte w ściekach, zgodnie z obowiązującymi normami. Uzupełnione zostały ubytki w ścianach, spocznikach i kinetach specjalnych z zaprawami przeznaczonymi do napraw w trudnych warunkach. W studzienkach zgodnie ze schematem montażowym oraz w oparciu o sporządzoną inspekcję zaczęto demontować stare i wykonywać nowe płyty nastudzienne, oraz wymieniać włazy na typu ciężkiego DN400 kl.B125. Rozpoczął się także proces czyszczenia mechanicznego kanałów z użyciem specjalistycznych pojazdów ciśnieniowych ssąco-tłoczących. Po tym etapie rozpocznie się powtórna inspekcja kanałów i montaż rękawów oraz modułów. Środki na wykonanie pierwszej części zamówienia pozyskane zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W postępowaniu przetargowym na realizację II etapu najwięcej punktów przyznano ofercie firmy „TbKan-Inwest Krystian Otczyk”. Koszt inwestycji wyniesie 4 646 940 zł. Wyłoniony wykonawca udzielił siedmioletniej gwarancji jakości. Ostateczny odbiór robót zakładany jest w okresie trzynastu miesięcy od momentu podpisania umowy. Środki na realizację dalszych prac pozyskane zostały z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Polski Ład.

Realizacja tego przedsięwzięcia wpisuje się w nasze starania o zapewnienie dobrych warunków do działalności naszych przedsiębiorców w strefie oraz zachęcenia nowych do podejmowania tutaj działalności – komentuje to zadanie burmistrz W. Ordon.

MR/PG – UMiG

3 KOMENTARZE

  1. Jakoś dziwnie przetargi na kanalizację wygrywają firmy z Bytomia. ostatni wygrał podwykonawca wcześniejszego wykonawcy. Dobre firmy z Podkarpacia mają z tym problem. Proszę sprawdzić ile kosztowały poprzednie kontrakty – cena ostzteczna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here