[SONDA] Czy w Nowej Dębie potrzebne są Osiedla?

18

Niebawem minie rok od samorządowej kampanii wyborczej, w której utworzenie osiedli w mieście było jednym z punktów programowych burmistrza Wiesława Ordona. Czym są osiedla i czy w ogóle są nam do czegoś potrzebne?

W wielkim skrócie osiedla stanowią jednostki pomocnicze miasta czyli wyodrębnione na mocy statutu gminy obszary przejmujące na swoim terytorium realizację części zadań publicznych, ułatwiając w ten sposób gminie realizację jej obowiązków. Obecnie w naszej miejscowości jednostki pomocnicze funkcjonują na terenach wiejskich. Są to sołectwa składające się z rady sołeckiej i sołtysa, oraz 3 osiedla: Osiedle Dęba, Osiedle Poręby Dębskie i Osiedle Broniewskiego. Każdy z tych organizmów ma swój budżet, który przeznacza na wybrane przez siebie zadania. Na ogół pieniądze sołeckie (osiedlowe) zasilają budżet gminy w realizacji określonych zadań inwestycyjnych na danym terenie. Osiedla i sołectwa poprzez zebrania mieszkańców opiniują również wiele kwestii, którymi następnie zajmuje się Burmistrz i Rada Miejska. W większych miastach funkcję osiedli pełnią dzielnice.

[democracy id=”29″]W zeszłorocznej kampanii wyborczej burmistrz Wiesław Ordon zapowiadał utworzenie trzech nowych osiedli na terenie miasta. Sprawa ta była przedmiotem dyskusji na jednej z kilku pierwszych komisji Rady Miejskiej. Zapowiedziano wówczas realizację przez Urząd Miasta konsultacji społecznych, które jednak nie doszły do skutku. Być może ten tekst i dyskusja jaką wywoła, chociaż w małym stopniu te konsultacje zastąpi.

Jakie są plusy osiedli? Zdecydowanym plusem jest zwiększenie zaangażowania społecznego w sprawy lokalne. Funkcjonowanie obok radnych miejskich przewodniczących osiedli i rad osiedlowych zwiększa kontrole społeczną nad działalnością organów samorządowych. Zwiększa również liczbę osób uczestniczących w procesach decyzyjnych, czyniąc te decyzję bardziej demokratycznymi i bardziej wynikającymi z oddolnych potrzeb mieszkańców. Utworzenie osiedli w pewnym sensie wprowadza również do gminy formułę budżetu obywatelskiego gdyż każda z utworzonych jednostek bezpośrednio decyduje na co wydatkować osiedlowe środki. W przypadku miasta osiedla sąsiednie będą mogły łączyć swoje siły finansowe np. w kwestii remontu chodnika, budowy placu zabaw lub innych potrzeb.

Minusy? Przeciwnicy osiedli boją się nadmiernej rywalizacji pomiędzy osiedlami jak również „skłócenia mieszkańców”, którzy na zebraniach osiedlowych nie będą w stanie osiągnąć konsensusu. Zwracają również uwagę na wydłużenie procesu decyzyjnego w gminie, ze względu na potrzebę opiniowania niektórych uchwał przez osiedle. Obawy te wydają się jednak zbyt pochopne. Ze względu na już istniejące jednostki pomocnicze samorząd i tak jest uzależniony od opinii zebrań wiejskich. Jeśli zaś chodzi o „skłócenie mieszkańców” trudno się spodziewać, że w jakieś społeczności 100% ludzi będzie miało to samo zdanie. Spór w demokracji jest rzeczą naturalną i ważne aby był załatwiany w ramach demokratycznych procedur, a nie za pomocą jakiegokolwiek rodzaju przemocy. Właśnie zebrania osiedlowe mogą być miejscem gdzie pewne spory i kłótnie zostają rozwiązane.

Zasadne wydaje się również pytanie o ilość osiedli na terenie miasta. Burmistrz Wiesław Ordon w swoim programie wyborczym deklarował utworzenie trzech osiedli. Jedno jest pewne: im więcej jednostek pomocniczych na terenie miasta tym więcej pieniędzy trafi do tychże osiedli, a więc zostanie w mieście. Ponadto właściwa ich ilość zwiększa polityczną rolę i polityczne zaangażowanie miasta w sprawy samorządowe. Z tego powodu wydaje się racjonalne aby osiedla w mieście odpowiadały przynajmniej granicom okręgów wyborczych (obecnie jest ich pięć), aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie aby ich liczbę zwiększyć do 6 osiedli po ok 2 tys mieszkańców każde. Decyzja w tej sprawie uzależniona jest od woli Rady Miejskiej, gdyż tylko ona może dokonać stosownych zapisów w Statucie Gminy.

18 KOMENTARZE

 1. Przyznam się, że zazdrościłem naszym wioskom, że mają taki instrument nacisku jak rada sołecka, zebranie sołeckie czy sołtys. Wydaję mi się, że miasto też tego potrzebuje. Osiedla będą formą nacisku na burmistrza i radnych by właściwie wypełniali swoje obowiązki. Dlatego jestem za.

 2. Nie widzę powodu aby miasto nie miało swoich dzielnic czy tam osiedli. Jeśli za tym idzie większa kasa z budżetu dla miasta to tym bardziej trzeba to zrobić.

 3. Tak ! W naszym mieście potrzebne są osiedla! To osiedla niech decydują o swoim losie, wiedzą, znają swoje słabe strony oraz te lepsze. Ta decyzja w sprawie osiedli powinna już dawno temu zapaść .Jestem za osiedlami.

 4. Mogą być, można też przyłączyć Tarnowską Wolę i Alfredówkę do Nowej Dęby , w końcu na tyle terenów znalazłoby się wielu chętnych..

 5. Powiedział bym że Nowej Debie w pierwszej kolejności potrzebni są mieszkańcy zainteresowani swoimi osiedlami czy też dzielnicami. Jako mieszkaniec jednego z osiedli wiem że na zebrania chodzi 10 może 20 osób a reszta ma w d… e losy swoich osiedli i dzielnic

  • Czyli w Twoim osiedlu nie chodzą na zebrania? 20 osób którym zależy przychodzi i decyduje . Chcesz rozwiązać swoje osiedle czy uniemożliwić powstanie innych osiedli???

 6. Propojuje jeszcze powołac w każdym bloku komitet mieszkańców, który wybierałby członków do rady lokatorskiej której zebrania powinny odbywać się w klubie lokatorów. A nad wszystkim powinien czuwać gospodarz domu.

  • nie wiem czy wierz, ale w każdym bloku powołana jest Wspólnota Mieszkaniowa w której skład wchodzą mieszkańcy danego bloku której organem jest powołany zarząd przez właścicieli mieszkań.

 7. Moze z innej strony czy jest mozliwosc dobudowania wind w starych blokach bo wiele osób jest uwiezionych w swoich mieszkaniach z powodu choroby osoby starsze a niekiedy i mlodsze.

  • Najpewniej mozna windy zainstalowac w 4-ech wiezowcach.Srodek ich jest pusty I mozna je wypelnic winda (windami).W pozostalych blokach,duzy problem.Instalacja wind na zewnatrz I wejscie do miszkan bezposrednio z windy do przystosowanych drzwi,przerobionych okien I balkonow.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here