Transmisja z XVII sesji Rady Miasta (27 listopada 2019 r.) xvideo

22

XVII Sesja w dniu 27 listopada 2019, godz. 16:00 w sali narad UMiG

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5. Wolne wnioski i informacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok,
 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (garaże),
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (reklama),
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ul. Krasickiego),
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową,
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
 9. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
 10. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 roku,
 11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2020 roku,
 12. poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 13. uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 14. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie zagospodarowania odpadów,
 15. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 16. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 17. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty,
 18. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych,
 19. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości,
 20. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7. Zapytania i wnioski mieszkańców.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad.

22 KOMENTARZE

 1. Może nad Bezpieczeństwem się Rajcy pochyłą w tej Wsi PROGI RADARY PASY edukacja w Szkołach Przedszkolach i zaproszą Pana SOSiR ma pojęcie chłop by Im doradził bo z wodą głośno było asz w Wawie a tu Młody człowiek zginął i cisza tylko komentarzy 140 . I tutaj Moje Pytanie są Proponowane Rozwiązania by zapobiec w przyszłości takim wypadka.

 2. Myślę, że podatek od nieruchomości będzie naliczany sprawiedliwie, tzn. pseudo rolnicy z gminy Nowa Dęba będą płacić tyle samo co mieszkańcy domów jednorodzinnych. Na chwilę obecną jest to niesprawiedliwe traktowanie ludzi. Może przeprowadzić kontrole czy ktoś jest rolnikiem czy nie. Czy tylko posiada pole i płaci 6 razy mniejszy podatek???? Chyba nie ma odważnych w naszym Urzędzie.

 3. Panowie Radni wezcie w obroty Wojta dleczego odebrano oswietlenie wewnetrzne na ul. 1 Maja i Mickiewicza czesciowo nie sprawne bo nie wszystkie lampy swieca a dzisiaj to oswietlenie zostalo wlaczone

 4. Brawo Pan Krzysztof Kosiorowski. Niech się radni ( szczególnie „nowi”) wezmą do roboty, a nie tylko czepiają się wszystkiego.

 5. Pan Marek Kopeć pięknie obnażył intelektualne braki co niektórych radnych i wójta.
  Jednak wykształcenie robi swoje.
  Szkoda że tak niewielu.

 6. Po sesji widać jedno koniec miłości między radnymi, każdy zaczyna walczyć o swoje interesy a dobro gminy schodzi na dalszy plan

 7. Panowie radni Kopeć chcą zmniejszyć podatki :) co na to reszta radnych? Im mniejsze podatki tym więcej przedsiębiorców !
  Ilu uczniów chodzi do szkoły w Alfredówce? ( pytam poważnie) Czy ta szkoła nie generuje dużych kosztów?

 8. co do śmieci – niech więcej aut na RKL podjeżdża wieczorami i w nocy na śmietniki opróżniając bagażnik a będzie jeszcze drożej!? choć z drugiej strony to wyrzucili by to w lesie do rowu co też nie będzie dobre! za odbiór ich nie stać zapłacić – a swoje „Ferrarii” na myjniach nabłyszczają po 15 minut! HOWGH

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here