Wzrost cen nowodębskich podatków! Zobacz co i oile

6

Na najbliższą Sesję Rady Miejskiej wyznaczonej na 9 listopada 2017 roku będzie się ważył los uchwały zaprojektowanej przez burmistrza Wiesława Ordona dotyczący stawek podatków od nieruchomości.  Zgodnie treścią tej uchwały, stawki podatków wzrosną.

Zwiększą się stawki podatków od gruntów:
1.  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,84zł/1m2 powierzchni do 0,87zł/1m2 powierzchni
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  z 4,54 od 1ha powierzchni do 4,63 od 1ha powierzchni;
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  z 0,34zł / 1m2 powierzchni do 0,35zł/1m2 powierzchni;
4.  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – z 2,98/1m2 do 3,04/1m2;

Zmianie ulegną również stawki podatków od budynków i ich części:
1. mieszkalnych z 0,68zł/1m2  do 0,71zł/m2;
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Obowiązywała dotąd stawka 21,78/1m2 natomiast teraz zostanie wprowadzony podział na powierzchnie do 200m2 – od 1m2 powierzchni użytkowej 21,78 zł  i powyżej 200m2 – od 1m2 powierzchni użytkowej 22,22zł;
3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym –  z 10,59/1m2 do 10,80 zł / 1m² powierzchni użytkowej;
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń z 4,60/1m2 do 4,70 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -z 5,26zł /1m2 powierzchni użytkowej 5,30 zł od 1m² powierzchni użytkowej

Od budowli o 2% ich wartości.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały  zakłada ona średnio 3 % wzrost stawek w stosunku do roku 2016 (w 2017 roku obowiązywały stawki z roku poprzedniego), który da przewidywany wzrost dochodów budżetu w 2018 roku ok. 260.000,-zł. Powyższy wzrost będzie uwzględniony w projekcie budżetu na 2018 rok.

6 KOMENTARZE

  1. To jest tzw.strefa inwestora propagowana przez burmistrza,tu nie ma sensu się żyłować nawet z najmniejszą formą działalności,żal pana panie sołtysie

  2. I jak tu jest promowana przedsiębiorczość i prowadzenie własnego biznesu? Dęba się zwija, rządzący nie chcą bądź też utrudniają napływ nowych inwestorów bo głupim ludem łatwiej rządzić

  3. Myślę , że jak by opodatkował właściwie pseudo-rolników z gminy Nowa Dęba, którzy posiadają powyżej hektara przeliczeniowego gruntu i tym samym płacą nawet pięciokrotnie niższe podatki od pozostałych osób, które posiadają domy jednorodzinne to by wpływ do budżetu się zwiększył. A tym samym byla by sprawiedliwość w płaceniu podatku. A tak chcesz mieć swój dom i nie jesteś pseudo rolnikiem to płać i płacz jak to mówi jeden z urzędników gminy ” za luksus trzeba płacić”.

  4. Jedyne co może robić to podnosić podatki, nic więcej dla miasta nie jest w stanie zrobić bo „nie leży to w jego kompetencjach” (albo starostwo , albo generalna dyrekcja, albo PKP…itd) Inni włodarze mogą, on nie i już. No cóż sołectwa i tak wybiorą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here