Radni Powiatu Tarnobrzeskiego podsumowali obecną kadencję i uchwalili plan pracy na 2016 rok

1

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, w dniu trzeciego marca Dominik Szewc, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego podsumował pracę Rady obecnej kadencji. Od momentu ukonstytuowania się czyli od pierwszego grudnia 2014 roku Rada obradowała na 13 posiedzeniach podejmując łącznie 91 uchwał. Tylko w 2015 roku podjęto 69 uchwał. Uchwały dotyczyły między innymi organizacji i działania  Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego, ale także szeregu innych, jakże ważnych dla mieszkańców powiatu i działających na jego terenie przedsiębiorstw i jednostek zagadnień.

Do ważniejszych decyzji należy zaliczyć między innymi: Uchwalenie Strategii Rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015 – 2020, przystąpiono do Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej, Przyjęto Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2016 – 2018, Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2016 – 2020, Program Rozwoju Pieczy Zastępczej  na lata 2015 – 2017.

Radni uchwalili także budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2015 i udzielili absolutorium Zarządowi  Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 oraz udzielili pomocy finansowej gminom powiatu.

Wszystkie podjęte uchwały zostały zalegalizowane przez Wojewodę Podkarpackiego i Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. – Wykonaliśmy ogrom pracy. Jest to praca nas wszystkich, łącznie z pracownikami, którzy przychodzą i angażują się. Dziękuję – powiedział Dominik Szewc, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here