Zawiadomienie o III Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

2

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 19 grudnia 2018 r. (środa) o godzinie15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję III Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie delegowania radnych Powiatu Tarnobrzeskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Tarnobrzeskiego,
  b)w sprawie wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich,
  c)zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz wyboru delegata,
  d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego,
  e) Powołania Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie,
  f) zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w miejscowości Skopanie,
  g) w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
  h) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok,
  i) ustanowienia wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018r.,
  j) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

/-/  Krystyna Rusin

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here