Zawiadomienie o V Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

4
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 29 stycznia 2019r. (wtorek) o godzinie 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję V Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1.  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, skierowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego przez PCPR w Tarnobrzegu na lata 2019-2020,
  b) w sprawie udziału w naborach wniosków o dofinansowanie dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , w tym z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata 2017-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
  c) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy,
  d) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
  e) zmiana uchwały w sprawie utworzenie Domu dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu,
  f) scalenia i wymiany gruntów,
  g) określenia zadania dla Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego,
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

/-/  Krystyna Rusin

4 KOMENTARZE

 1. Ślamazarstwo pana Sudoła i brak oczekiwanych społecznie działań w temacie szpitala (wymiana dyrekcji, porządek i wzrost jakości usług) odbiją się na radnych PiS z powiatu, oraz pana radnego Marka Ziębę który pracował w szpitalu. „Jureczek” znany jest ze swojego sprintereskiego tempa. Ale to, że wy się na to godzicie i to akceptujecie, będzie ciążyło na was. Dotyczy również rady społecznej szpitala.

 2. Czy ktoś w końcu powie na głos jak jest na prawdę? Starosta J. Sudoł nic nie zrobi bo nie chce i nie może. W Dębie rządzi niestety poseł Chmielowiec z Kolbuszowej i wszyscy na to pozwalają. Będzie tak jak było, nikt nie rozwali tej klika, która niszczy nasze miasto. Niestety starosta nie ma na tyle odwago cywilnej żeby wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać swoim wyborcom, że mu na nich zależy. A my mieszkańcy Nowej Dęby lepiej zacznijmy się pakować i szukać lepszego życia i pracy gdzie indziej.

  • Co tam pakowanie, ja juz wzialem nogi za pas i sie wynioslem , Szpital tragedia, powietrze smog na wysokim poziomie , Kolbuszowa Deba Rzadzi jak u siebie po prostu tragedia

 3. Dokładnie, szpital to jedna wielka tragedia. Wszyscy o tym wiedzą i nikt nie chce , czy nie wiem ,moze sie boi, a moze nie potrafi ten stan rzeczy zmienić. . Ani fachowości ani szacunku do pacjenta. Ważne, że dyrekcja i sredni personel mają się dobrze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here