Zawiadomienie o XII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

2
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 28 listopada 2019r. (czwartek) o godzinie 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję XII Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Informacja o wynikach egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski     w roku  szkolnym 2018/2019.
 6. Interpelacje Radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
  b) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
  c) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
  d) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie
  e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie
  f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie
  g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
  h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
  i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
  j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach
  k) w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
  l) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od Gminy Nowa Dęba
  ł) w sprawie zmieniająca uchwałę nr VI/45/2019 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia  05 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
  m) w sprawie programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  n) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osób fizycznych
  o) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here