Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

2

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek), o godzinie 14:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów powstałych w związku z usuwaniem pojazdów.
  b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba.
  c) w sprawie powierzenia Miastu Tarnobrzeg zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.
  d) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2023 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
  e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2023-2031
  f) w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  Powiatu  Tarnobrzeskiego na 2023 rok.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here