Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

4
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 28 maja 2020r. (czwartek) o godzinie 11.00 w budynku HALI SPORTOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W  NOWEJ  DĘBIE – zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Powiatu z dnia 03.02.2020 i z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2019 r. wraz z przedstawieniem zestawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2019r jako  organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności   pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
  b) w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Grębowie.
  c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baranów Sandomierski
  d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce
  e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grębów
  f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba
  g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Tarnobrzeski prawa własności nieruchomości położonej w Tarnobrzegu
  h) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020r.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do oglądania transmisji obrad na żywo.

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

4 KOMENTARZE

 1. Oni się chowają do naszego przewodniczącego rady,to nasz taki celebryta,samochowy,ciuchy,ah oh,podoba mi się w jakby być z UK.

  • Pamietam jak Celebryta szedł kiedyś z półkami chyba 4 szt. małe ale wyglądał jakby z Szychty wracał .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here