Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

1
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku (środa), o godzinie 14:00 w budynku Hali Sportowej  Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie  – zwołuje XXIV sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji (bez udziału publiczności).

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a ) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn.„ Podkarpacka Akademia Motoryzacji- Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe
  b) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Podkarpacka Akademia Motoryzacji- Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe II nr RPPK.09.04.00-18-0022/20”
  c) w sprawie zmian w Statucie SPZZOZ w Nowej Dębie
  d) w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, skierowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2021.
  e) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  f) w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 rok
  g) wyboru członka Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego (uzupełnienie składu do liczby członków określonych w Statucie Powiatu).
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do oglądania transmisji obrad na żywo.

PRZEWODNICZĄCY

   RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                           /-/  Krystyna Rusin

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here