Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 6 października 2017 r. (PIATEK) o godzinie 14.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

 

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za pierwsze półrocze 2017 r., informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ  ZOZ Nowa Dęba za pierwsze półrocze 2017 roku.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2016 rok radnych Powiatu Tarnobrzeskiego.
 8. Informacja Starosty Tarnobrzeskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2016 rok Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok,
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji

 

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Dominik Szewc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here