Trwają negocjacje nowej perspektywy finansowej

1

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyło konsultacje Umowy Partnerstwa. Projekt dokumentu zakłada, że około 40% środków z polityki spójności trafi na programy regionalne zarządzane przez marszałków województw.

75% tych pieniędzy zostało już podzielonych, a 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału w czasie negocjacji kontraktu programowego. Rozmowy z przedstawicielami województw w tej sprawie trwają. Tuż przed świętami marszałek Władysław Ortyl rozmawiał z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Waldemarem Budą.

Kontrakt programowy to nowy instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a marszałkiem województwa, w której wskazane zostaną konkretne, ważne dla województwa i całej Polski inwestycje. Jednym ze źródeł ich finansowania będą właśnie dodatkowe środki na program regionalny.

Spotkania z marszałkami służą poznaniu wizji rozwoju województw. Zależy nam na wsparciu kluczowych i perspektywicznych inwestycji  – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Nowa perspektywa zapowiada się bardzo interesująco. Do rozdysponowania na wszystkie regiony jest jeszcze 7,1 mld euro. Każde województwo ma szansę na dodatkowe fundusze z rezerwy programowej. Warunkiem otrzymania dodatkowych pieniędzy  jest opracowanie i zgłoszenie przez marszałków dobrych projektów rozwojowych – podkreśla marszałek.

Z puli środków z polityki spójności, przyznanych wszystkim 16 województwom, Podkarpacie otrzyma co najmniej 1,661 miliarda euro na program regionalny. To trzecia największa regionalna koperta w kraju.

Jest to kwota w ramach gwarantowanej puli. Po negocjacjach rezerwy programowej, do regionu mogą trafić dodatkowe fundusze – dodał wiceminister.

Podkarpacie będzie też mogło korzystać ze środków z programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here