Zarząd województwa z absolutorium xvideo

0

Raport o stanie województwa za 2020 rok oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok – to dwa główne punkty czerwcowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na której radni po długiej debacie udzielili zarządowi województwa absolutorium oraz wotum zaufania.

Raport o stanie województwa przedstawili na sesji: marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus. Marszałek Ortyl podkreślał, że rok 2020 był rokiem wyzwań dla naszego regionu, gdyż walczyliśmy nie tylko z pandemią covid-19, ale także z suszą i powodzią. Mimo to sytuacja gospodarczo-społeczna województwa jest stabilna:

Możemy na podstawie danych stwierdzić jednoznacznie, że województwo pokazuje stabilny poziom rozwoju. Wzrasta udział przemysłu w strukturze naszej gospodarki, co pozwala tworzyć stabilne miejsca pracy. Dodatkowo obserwujemy dobre wskaźniki dotyczące innowacyjności – mówił rozpoczynając omawianie raportu marszałek Władysław Ortyl.

To trzeci w historii samorządu województwa raport, a jego przeprowadzenie wyznaczają nowe przepisy ustawy o samorządzie województwa. Raport ma być przedstawiony do końca maja, a jego istotą jest podsumowanie działalności zarządu, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa oraz budżetu obywatelskiego.

W raporcie są przedstawione wszystkie kwestie dotyczące realizacji 16 polityk, które realizuje samorząd województwa podkarpackiego. Raport tworzony jest na podstawie danych statystycznych głównie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, ale też  informacji z departamentów i jednostek podległych samorządowi. Dokument zawiera opis realizowanych przez województwo zadań wraz ze sprawozdaniem finansowym – tłumaczy wicemarszałek Ewa Draus.

Po prezentacji raportu rozpoczęła się debata, w której głos zabrali radni – m.in. przedstawiciele klubów PO i PSL, zgłaszając swoje spostrzeżenia i uwagi.

Rolą opozycji jest mówienie nie tylko tego, co jest złe, ale także tego, co jest dobre. Na podkreślenie zasługuje cały system stypendialny. Podkarpackie Centrum Nauki to również przedsięwzięcie, które służy rozwojowi nauki i innowacyjności – mówił radny PSL Andrzej Nepelski, podkreślając jednocześnie konieczność zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu, wskazując na powiat lubaczowski.

Ostatecznie długą dyskusję zakończyło głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu województwa. Za było 24 radnych, przeciw 6, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kolejnym punktem była prezentacja dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2020, którą omówił marszałek Władysław Ortyl. Marszałek podkreślał, że poprzedni rok – ze względu na pandemię – wymagał wielu poprawek i ingerencji w budżet. W sumie 109 razy dokonywano takich zmian.

Zawsze powtarzam, ze budżet jest dokumentem dynamicznym, ale tych zmian w 2020 roku było wyjątkowo dużo. Z racji pandemii w ciągu roku prowadzony był stały monitoring. Monitorowaliśmy stan dochodów, wydatki. Analizowaliśmy też wykonanie wszystkich pozycji budżetowych. Zarząd podejmował też nowe inicjatywy niezależnie od tego, że był to tak trudny rok. Oszczędzaliśmy też trochę: zablokowaliśmy wzrosty płac, wypłaty nagród, premii, stosowaliśmy takie zamrożenie, bo nie wiedzieliśmy co będzie – mówił omawiając realizację ubiegłorocznego budżetu marszałek Ortyl.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here