Absolutorium dla burmistrza za 2014 rok

6

Podczas IX sesji Rady Miejskiej skarbnik gminy Alicja Furgał przedstawiła radnym sprawozdanie z wykonania budżetu, informację o stanie mienia gminy oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił jej przewodniczący Jan Flis.

W wyniku dokonanych w trakcie 2014 roku zmian budżetu, dochody Gminy Nowa Dęba osiągnęły wysokość 55,60 mln zł, co stanowi 96,39% planu po zmianach. dochody gminy stanowia podatki oraz otrzymane subwencje i dotacje. W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 54,06 mln zł, co stanowi 99,58% planu po zmianach (plan dochodów bieżących 54,29 mln zł) oraz dochody majątkowe, gdzie wykonanie stanowi 1,54 mln zł, tj. 45,39% planu po zmianach.

W 2014 roku wpłynęły do gminy dotacje na realizację zadań bieżących i majątkowych ogółem na kwotę 9.315.249,86 zł. Ponadto gmina otrzymała dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tak zadań bieżących w kwocie 152.220,67 zł, jak i majątkowych kwota 858.629,32 zł.

Wydatki wykonano w 94,63 % – łącznie wyniosły one 54,59 mln zł., w tym między innymi:
– wydatki w związku z realizacją inwestycji gminnych na kwotę 5 173 363,18 zł,
– wydatki z zakresu oświaty na kwotę 18 095 595,89 zł,
– wydatki z zakresu pomocy społecznej na kwotę 4.000.690,57 zł,
– wydatki z zakresu sportu na kwotę 2.825.750,53 zł,
– utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy na kwotę 580.000 zł,

W głosowaniu nad sprawozdaniem finansowym i udzieleniem absolutorium wzięło udział trzynastu radnych obecnych na sesji. Za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, troje radnych wstrzymało się od głosu.

 UMIG

6 KOMENTARZE

  1. jak tam idzie przemeblowanie w szpitalu??? Czy figurant Gospodarczyk z PSL-u z poparciem lokalnej PO i Forum Samorządowego Jurka Sudoła już się rozgościł na dobre????
    miało być odchudzanie a wynika z tego że tłuste koty będą sie pasły
    pozdrawiam

    • Do czasu, wszystko jest do czasu, lecz mało kto o tym pamięta. szczególnie tzw. władza cierpi na dziwną amnezję,

  2. Czy ceny wejść na basen letni muszą co roku być podnoszone ????
    Wejście na basen dla 4 osobowej rodziny to 2 x 8 = 16 zł + 2 x 5 = 10 zł = 26zł samo wejście ! Nic dziwnego że mieszkańcy wybierają darmowy zalew, a basen świeci pustkami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here