Młodzież na rzecz Rozwoju. Etap II.

17


Do ostatniej chwili nie było wiadomo czy wpłyną jakieś prace. Z lekkim niepokojem spoglądaliśmy w kalendarz: jeszcze tylko kilka dni do upływu terminu, a wpłynęły raptem 4 koperty. Jak się okazało młodzież do ostatniego dnia trzymała organizatorów w napięciu. Dopiero pod koniec miesiąca wpłynęło większość wypracowań.

2 czerwca w gabinecie burmistrza zebrała się Komisja Konkursowa w składzie: starosta powiatu tarnobrzeskiego Wacław Wróbel, zastępca burmistrza Zygmunt Żołądź, zastępca przewodniczącego rady miasta Tomasz Gazda, przedstawiciel Ratusza Robert Lubera oraz redaktor portalu InfoNowaDeba Marek Ostapko. Przedstawiciel Stowarzyszenia Demokracja USA oraz Mariusz Babula nie mogli być znami osobiście ale poinformowali, że przychylają się do opini większości. Komisja odczytała 16 nadesłanych prac. Każda praca była szczegółowo analizowana przez oceniających.

Najczęstszym motywem przewijającym się w arkuszach był temat zagospodarowania zalewu i budowy w Nowej Dębie muszli koncertowej. Pojawiały się również pomysły na organizacje placów zabaw i specjalnych miejsc dla młodzieży.


Fot.: Dyskusja na temat projektów młodzieży. Na zdjęciu od lewej: Zygmunt Żołądź, Marek Ostapko, Robert Lubera, Wacław Wróbel.


Koperty otwieraliśmy losowo. W pierwszej z nich znajdowała się praca Doriana Tissota w której uczeń nowodębskiej „Jedynki” (ZS nr 1) zaproponował działania na rzecz rozwoju kondycji fizycznej mieszkańców miasta i gminy. Dorian sugerował utworzenie „ścieżek zdrowia” na których można byłoby uprawiać jogging, nordic walking, wykonywać różne ćwiczenia. W swojej pracy przedstawił dokładny opis tych ścieżek oraz zaproponował montaż różnych urządzeń. Ponadto postulował utworzenie kręgielni oraz parku linowego- czegoś w rodzaju „małpiego gaju”. ((Kliknij aby czytać całość)

W kolejnej kopercie znaleźliśmy pracę brata Doriana Remy”ego Tissota. Remy zachęcał władze miasta do utworzenia pływającej kawiarenki nad zalewem. Jego zdaniem mogłaby ona być w kształcie filiżanki i oferować mieszkańcom różnego rodzaju usługi kulturalne. Remy jak sam napisał ma świadomość kosztów takiej inwestycji, ale jak podkreślił byłaby to jedyna tego typu kawiarenka w Polsce, co bez wątpienia przyciągałoby turystów z różnych części naszego kraju. (Kliknij aby czytać całość)

Trzecią prace stanowił rysunek Marii Horodeńskiej, która zawarła w nim swój wymarzony plac zabaw. (Kliknij aby czytać całość)

Z kolei Sebastian Jesiołowski– znany do tej pory z występów na hiphopowej scenie- jak na artystę przystało dotknął tematu kultury. Ubolewał, że Nowa Dęba nie ma atrakcyjnego miejsca pod imprezy masowe, wobec czego proponował władzom miasta budowę muszli koncertowej. Wedle Jesioła idealnym miejscem na tego typu obiekt byłby teren zalewu a dokładnie plac za „Nicol”. (Kliknij aby czytać całość)

Budowa „ośrodka rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży” to pomysł Mateusza Kopcia. „Moją propozycją jest zbudowanie budynku, w którym znajdowałby się nowoczesny plac zabaw dla dzieci, a w drugiej części budynku sala dla młodzieży”. W pomieszczeniu dla dzieci znajdowałby się basen z piłkami, zjeżdżalnie, małe ściany do wspinaczki i inne udogodnienia. W salce młodzieżowej byłoby miejsce dla stołów do ping-ponga, bilardu, lotek , piłkarzyków i innych. Mateusz wyliczył, że dzięki tej inwestycji pracę znalazłoby 13 osób. (Kliknij aby czytać całość)

Licealistka Agnieszka Konefał w wolnych chwilach pasjonuje się tańcem. Aktywnie udziela się w Akademii Tańca ART DANCE. Nic dziwnego, że zwróciła uwagę na problemy z jakimi napotykają się nowodębscy tancerze, bez względu na przynależność do tej czy innej grupy. Aga zaproponowała, aby utworzyć specjalną salę taneczną, w której byłyby lustra pomagające w ćwiczeniach kroków, układów i budowaniu choreografii. Pomysł znalazł uznanie komisji, jednak nie zdobył wystarczającej ilości punktów. Aga może jednak być zadowolona, gdyż jest już prawie pewne, że po remoncie SOKu znajdzie się w nim sala dla tancerzy wyposażona w lustra. (Kliknij aby przeczytać całość)

Iwona Tomczyk z Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnobrzegu zachęcała do utworzenia młodzieżowego stowarzyszania, którego celem byłoby m.in. : działanie na rzecz młodych ludzi, działalność charytatywna, nauka, edukacja, oświata, ochrona dóbr kultury i tradycji oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Dokładne omówienie celów można znaleźć w pracy Iwony. (Kliknij aby czytać calość)

Kolejna praca również dotyczyła placu zabaw. Jej autorem jest nowodębski modelarz Hubert Wilk, który za pomocą rysunków przedstawił swoją wizje. (Kliknij aby czytać całość)

Autorką pracy numer 9 okazała się Aleksandra Gierach, która w sześciu punktach opisała swoje pomysły na polepszenie Nowej Dęby. Były to m.in. modernizacja ścieżki rowerowej, wzbogacenie oferty Samorządowego Ośrodka Kultury, a także produktu regionalnego promującego Nową Dębę. Szczegóły w pracy. (Kliknij aby czytać całość)

Anna Cetnar na wstępie zaznaczyła, że w swojej pracy skupia się jedynie na mieście a nie na całej gminie, gdyż w jej opinii „gdy rozwija się główny ośrodek gminy, zyskuje nie tylko on, ale również pozostałe”. Anna zwróciła uwagę na walory naszego miasta jakimi bez wątpienia jest cisza i spokój oraz mnogość zieleni. W swoim wypracowaniu przedstawiła plan na zaadaptowanie terenu nad zalewem. Podobnie jak Remy wskazała na możliwość kawiarenki nad wodą, z tą różnicą, że jej zdaniem powinna być ona ulokowana na wyspie połączonej z brzegiem specjalnym mostkiem. Kolejnym postulatem zaproponowanym przez Annę jest utworzenie muszli koncertowej (również nad zalewem). Dzięki proponowanym zmianom na pracę mogłoby liczyć ok. 20 osób, a Nowa Dęba na zyski z turystyki. (Kliknij aby czytać całość)

Konrad Kopeć na pierwszym miejscu postawił na edukacje. Zwracał uwagę na potrzebę wyposażenia warsztatów Technikum w nowy sprzęt: „ potrzebne są nowoczesne maszyny CNC, wszelkiego rodzaju maszyny sterowanie numerycznie, kierunek informatyczny powinien opanować podstawy programów CAD, szkoła zawodowa powinna elastycznie kształcić uczniów do konkretnych zawodów- by liczba absolwentów była wchłaniana przez rynek w sposób zrównoważony. Uczniowie szkół licealnych powinni być zachęcani do kształcenia na kierunkach technicznych, farmaceutycznych i medycznych. Szkoły powinny być wyposażone w dobrze wyposażone laboratoria, należy nawiązać współprace z uczelniami wyższymi, organizować wyjazdy na wykłady i spotkania z fachowcami z branży”. Takie wyposażenie szkół pozwoliłoby również na szkolenie dorosłych bezrobotnych, którzy mogliby robić rozliczne kursy.
W kolejnej części swojej wypowiedzi akcentował potrzebę odlesienia strefy ekonomicznej, by uzyskać tereny pod budowę hal i wykorzystanie występowania na naszym terenie wąskotorowych i szerokotorowych linii kolejowych do stworzenia portu przeładunkowego. Odnosząc się do kwestii estetycznych opowiedział się za odnowieniem elewacji bloków mieszkalnych w centrum miasta oraz odkrycie kostki granitowej jaka znajduje się obecnie pod asfaltem na ulicy Jana Pawła.
Zaznaczał potrzebę odlesienia terenów wzdłuż ulicy Rzeszowskiej. (Kliknij aby czytać całość)

Katarzyna Chanowska przedstawiła swój pomysł na rozwój biblioteki. Postulowała jej informatyzacje. Szczegóły w pracy. (Kliknij aby przeczytać całość)

Kolejną propozycje utworzenia czegoś w rodzaju muszli koncertowej przedstawiła Katarzyna Panfic. Jej zdaniem idealnym miejscem dla takiego amfiteatru byłby nowodębski zalew. (Kliknij aby czytać całość)

Uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu Kinga Katra stworzyła szczegółowo opisany PROJEKT OGRODU SENSORYCZNEGO „SALUTIS”. Czym jest ogród sensoryczny oraz jak miałby wyglądać dowiesz się czytając pracę Kingi. (Kliknij aby czytać całość)

Anita Kapusta podobnie jak Mateusz Kopeć chciałaby, aby w Nowej Dębie powstało coś w rodzaju „Centrum zabaw dziecięcych”, w którym byłby basen z piłkami, zjeżdżalnie, labirynty i inne. Pisała również o potrzebie budowy poczekalni na przystanku autobusowym, zagospodarowaniu zalewu oraz ulepszeniu „Koziołka”. (Kliknij aby czytać całość)

Gimnazjalista Hubert Kopeć przedstawił wizję „Ośrodka taneczno-muzycznego dla dzieci i młodzieży”. Znajdowałyby się w nim nowoczesne sale do tańczenia (wyposazona w lustra), kawiarenka i profesjonalne nagłośnienie. ((Kliknij aby czytać całość)

PATRONI:


Po zapoznaniu się z treścią prac i przeprowadzonej dyskusji Komisja Konkursowa przystąpiła do oceny nadesłanych treści. Po podliczeniu wyników do II etapu zakwalifikowano 6 prac o najwyższej ilości zdobytych punktów. Autorzy podani w kolejności alfabetycznej:

1.Aleksandra Gierach
2. Anita Kapusta
3.Anna Cetnar
4.Dorian Tissot
5.Kinga Katra
6. Konrad Kopeć

Uczestnictwo w II etapie potwierdziło 5 autorów. Z dalszego udziału w konkursie wycofała się Anna Cetnar.

O dokładnej dacie rozegrania II etapu uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. Etap II będzie polegał na przedstawieniu swojego pomysłu w sposób ustny (max 10 min.) i rozmowie z Komisją Konkursową. Nagrody i pamiątkowe dyplomy zostaną wręczone podczas sesji Rady Miasta , która odbędzie się pod koniec czerwca.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY ODWAGI. Spisanie własnych pomysłów i podzielenie się nimi z innymi wcale nie jest takie łatwe jakby się mogło wydawać. Jeszcze bardziej gratulujemy ciekawych pomysłów i życzymy Wam tego aby wasza twórcza praca (bez względu na osiągnięty wynik) nie skończyła się na tym konkursie.

Organizatorzy

ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ PRAC. POWYŻSZY ARTYKUŁ NIE OPISUJE SZCZEGÓŁOWO PROJEKTÓW MŁODZIEŻY.

1.Agnieszka Konefał
2.Aleksandra Gierach
3. Anita Kapusta
4. Anna Cetnar
5. Dorian Tissot
6. Hubert Kopeć
7. Hubert Wilk
8. Iwona Tomczyk
9. Katarzyna Panfic
10. Kinga Katra
11. Konrad Kopeć
12. Maria Horodeńska
13. Mateusz Kopeć
14. Remy Tissot
15. Sebastian Jesiołowski
16. Katarzyna Chanowska

———————————————————————————————————————————————-

GŁODNY ? NA CO CZEKASZ?
\"GIUFEPPE\"

17 KOMENTARZE

 1. No tak. Kolejny raz postawiono na sport. Oraz kolejny raz zawiedlismy sie na nowodebskiej wladzy. Dziwne…sciezka rowerowa jest. Dom kultury jest zatwierdzony, ale nikt nigdy nie pomysli o ludziach ze zdolnosciami artystycznymi. Zapewne bali sie zbyt duzego kosztu. No tak… Nowa Dęba.

 2. Moim zdaniem postawiono na prace w których było zawarte kilka pomysłów oraz na projekty, które pochłonęły by małą kwotę. I poraz kolejny znowu do bani.:o

 3. Szczerze mówiąc zawiodłam się. Idea konkursu była jak najbardziej szczytna, ale wykonanie w postaci ocen sprawdzających już pozostawia wiele do życzenia. Przeanalizujmy.
  Do 2 etapu dostali się: Aleksandra Gierach: 6 punktów, czyli wiele pomysłów. Ciekawe jak zaprezentuje wszystkie na 10 minutowej prezentacji i przekona do siebie jury.
  Anita Kapusta: też kilka pomysłów, z tym że pomysł na Koziołka Matołka już jest, zagospodarowanie terenu nad zalewem jest w planach, a niedługo rusza budowa dworca autobusowego. Niezbyt twórczo.
  Anna Cetnar:praca mi się podobała, muszla koncertowa to fajny pomysł, czegoś takiego jeszcze u nas nie ma.
  Dorian Tissot: Praca zapewne przeszła, bo nie wymaga wielkich nakładów finansowych, pomysły dobre, ale czy w Nowej Dębie faktycznie brakuje miejsc do uprawiania sportów? Mało ścieżek w lasach, gdzie można biegać i spacerować? Nie ma siłowni, basenów, dirt i skeateparku, ścieżek rowerowych gdzie można zadbać o sprawność fizyczną?
  Kinga Katra: na pewno ciekawy pomysł, warty realizacji.
  Konrad Kopeć:znowu wiele pomysłów, pytanie który zwrócił uwagę sprawdzających. Odlesienie nie jest dobrym pomysłem. Nie sądzę aby niszczenie naszych walorów w postaci zieleni wyszło komuś na dobre.
  Podsumowując: zamiast kreatywnych, twórczych, przechodziły osoby stawiające na ilość pomysłów. Wiele lepszych prac nie przeszło tylko dlatego, że piszący skupiali się na konkretnym celu i szczegółowym jego opisaniu.
  Mam nadzieję, że za rok będzie lepiej, a tym którzy się dostali gratuluję umiejętności "wstrzelenia się w klucz".

 4. Uff. Troszkę zeszło zanim przeczytałam wszytskie prace. Moje spostrzeżenia:
  1) Długo się ładują.
  2) Jestem pełna uznania dla Kingi Katry. Bardzo przemyślana praca.
  Podobnie szacunek dla Konrada Kopcia.
  3) Nie zgodzę się z komentarzem nr 4. Pomysł na rozwój nie musi być jeden, może być to propozycja kompleksowa na różnych odcinkach.
  4)Zalew + muszla. To się przewija najczęściej czyli widać jakie są potrzeby.

 5. Muszla już była wystarczyło nie psuć…

  P.S. To zdjęcie z naszej klasy mnie rozśmieszyło. Spojrzenie pijącego fante na czytającego laptopa. Dobre.

 6. nie zgodzę się z Tobą (ziom), praca odnośnie ogrodu sensorycznego oraz wzmocnienie wyposażenia technikum są naprawdę kosztowne, ale tym bardziej warte rozpatrzenia…

  Ogród-strzał w dziesiątkę, wykorzystanie walorów przyrodniczych, promocja miasta na skalę krajową, rehabilitacja ludzi, nauka rysunku, fotografiki, rzeźby (tworzenie przyszłej kadry architektów, grafików), tradycja działkowa w ND i inne-rewelacja

  Sprzęt w technikum-maszyny numeryczne, nawiązanie kontaktów z politechnikami, tworzenie przyszłej kadry inżynierów, przywrócenie technikum wartości sprzed 20 lat i inne-również rewelacja

  reszta prac jest na dobrym poziome, warto zwrócić uwagę na pomysły powtarzające się typu muszla koncertowa, a dokładnie jej odbudowę…

  oby więcej takich konkursów:)

 7. [quote]1) Długo się ładują. [/quote]

  Rzeczywiście. Jeszcze dziś, najpóźniej jutro będą skompresowane dzięki czemu będą się szybciej otwierać. Dziękuję za sygnał.

 8. Szkoda, że Anna Cetnar wycofała się z konkursu, jej projekt podobał mi się najbardziej – może dlatego, że myślimy podobnie. W każdym razie cieszę się bardzo, że ludzie młodzi dostrzegają potrzebę zagospodarowania terenu "Nad Zalewem" oraz samego Zalewu.
  Pozdrawiam Wszystkich podobnie myślących

 9. Na ul. Jana Pawła są dziury dzięki którym możemy zobaczyć kostkę o której pisze jeden z chłopaków. Słuszna uwaga, że można byłoby ją odsłonić całkowicie dzięki czemu mielibyśmy coś w rodzaju "starówki" a i żeby zwolnić ruch obeszłoby się bez progów zwalniających. Odpowiednio dobrany kolor elewacji bloków w centrum + kostka+ oświetlenie może dać dobry efekt wizulany.
  Prace naprawde ciekawe. Proponuje następnym razem rozszerzyć adresatów konkursu o studentów, będzie jeszcze ciekawiej.

 10. Istotne są pomysły które zostały upublicznione( podoba mi się tutaj jawność którą porponowałbym wprowadzić również w przypadku konkursow gminnych). Każdy z nas i każdy z radnych może się z nimi zapoznać i postarać wcielić je w życie. Pomówmy zatem o nich.
  Skupie się na jednym bo po części mnie dotyczy:
  [b]ZALEW- [/b]od kilkunastu lat obserwujemy jego obumieranie. Jedynie wędkarze i ekipa od łódek coś wokół tego terenu stara się zrobić. Wiesław Ordon (ale również ci przed nim) obiecywali rozwiązanie tej kwestii. Jak widać idzie im to bardzo opornie a potrzeba wśród społeczeństwa jest o czym świadczą nadesłane prace. Muszla koncertowa jak najbardziej powinna stanąć w tamtym miejscu. Do tego proponuje palenisko i miejsca do grilla. Zbiornik należy oczyścić. Alejki powinny być oświetlone. Dostawić nalezy więcej koszy na śmieci. Molo też powinno być odnowione z ławeczkami i latarniami. Rudere należy rozebrać i dać komuś teren pod budowe restauracji. Można wyznaczyć miejsce pod pole namiotowe. Nad wodą powinien stać ratownik. Plac zabaw powinien być rozwinięty a nie jakieś domki jak u wielu osób w ogródkach. to tyle tytułem wstępu. Chetnie podejme dyskujse na ten i na inne tematy.

 11. Do 4
  Podaj swoje 5 najlepszych prac. Po to są opublikowane żeby o nich dyskutować, więc kaman. Jestem ciekawy które Twoim zdaniem są najlepsze.

 12. Dobry pomysł z tymi opublikowanymi pomysłami (projektami), ludzie mogą przeczytać całość tekstu a nie tylko tytuł lub też nie jak to można zauważyć w konkursach miejsko – gminnych- no ale to już było gdzieś tam omawiane. W każdym razie jeżeli mamy być tą "przejrzystą gminą" to dobry początek Panie Marku! Widać że intencje macie ukierunkowane na dobro mieszkańców i miasta. Moje Gratulacje ! Mogą inni brać z was przykład ! Trzymam kciuki !

 13. jestem ciekawy jak mieszkańcy – czytelnicy typowaliby zwycięzców konkursu, bo ja jestem za PROJEKTEM OGRODU SENSORYCZNEGO – Kingi Katry, może wart by było zrobić ankietę lub tutaj na forum oddać swój głos

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here