Ogólnopolski Turniej Młodzików w badmintonie w Straszęcinie koło Dębicy

3

Znakomicie zainaugurowali Nowy 2015 Rok młodzi badmintoniści Stali Nowa Dęba, którzy wręcz rewelacyjnie spisali się na pierwszym w tym roku Ogólnopolskim Turnieju Młodzików w badmintonie, który rozegrany został w Straszęcinie koło Dębicy. W grze podwójnej młodziczek pierwsze miejsce wywalczyła para: Natalia Róg (Stal Nowa Dęba) / Magdalena Golenia (UKS Sokół Ropczyce), pokonując w pojedynku finałowym parę: Beata Mycek (Stal Nowa Dęba) / Patrycja Marchut (UKS Sokół Ropczyce) 2:0 (21:15;21:13). Trzecie miejsce wywalczył debel Stali Nowa Dęba: Aleksandra Michalczuk / Zofia Tomczyk. W grze podwójnej młodzików pierwsze miejsce wywalczył debel: Rafał Lejko (Stal Nowa Dęba) / Jakub Kufel (UKS Orbitek Straszęcin), który w pojedynku finałowym pokonał parę: Szymon Maciąg / Krzysztof Płoch (UKS Start Widełka) 2:1 (19:21;21:15;21:18). W grze mieszanej pierwsze miejsce wywalczył mixt Stali Nowa Dęba: Rafał Lejko / Natalia Róg, który w pojedynku finałowym pokonał mixt kombinowany: Patryk Michałek (UKS Orbitek Straszęcin0 / Beata Mycek (Stal Nowa Dęba) 2:0 (21:14;25:23). Trzecie miejsce wywalczył mixt Stali Nowa Dęba: Patryk Róg / Aleksandra Michalczuk. W grze pojedynczej młodziczek na miejscu trzecim uplasowała się Zofia Tomczyk. W sumie badmintoniści Stali Nowa Dęba stawali na podium dla zwycięzców aż osiem razy: 3 razy na jego najwyższym stopniu, 2 razy na jego drugim stopniu i 3 razy na jego najniższym stopniu. Tym samym udowodnili, że na progu nowego roku znajdują się w znakomitej formie.

badmintin2015

Na zdjęciu rewelacyjna ekipa badmintonowych młodzików Stali Nowa Dęba na turnieju w Straszęcinie, stoją od lewej: Jakub Suszyński, Beata Mycek, Dominika Luboch, Klaudia Kostrzycka, Patryk Róg, Natalia Róg, Rafał Lejko, Zofia Tomczyk i Aleksandra Michalczuk.

studio helena reklama

3 KOMENTARZE

  1. Seryjne dyskwalifikacje rosyjskich chodziarzy, Grzegorz Sudoł dostanie brązowy medal MŚ

    Wszech­ro­syj­ska Fe­de­ra­cja Lek­ko­atle­tycz­na ARAF po­twier­dzi­ła dys­kwa­li­fi­ka­cję pię­cior­ga cho­dzia­rzy, wie­lo­krot­nych me­da­li­stów mi­strzostw świa­ta i igrzysk olim­pij­skich, któ­rych pasz­por­ty bio­lo­gicz­ne wy­ka­za­ły nie­do­zwo­lo­ne ano­ma­lie. To ozna­cza, że brą­zo­wy medal w cho­dzie na 50 km z mi­strzostw świa­ta w 2009 roku w Ber­li­nie przy­zna­ny zo­sta­nie Grze­go­rzo­wi Su­do­ło­wi – po­in­for­mo­wał Pol­ski Zwią­zek Lek­kiej Atle­ty­ki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here