Relacja z XVII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji

1

Minutą ciszy na początku sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w dniu 29 sierpnia na wniosek Dominika Szewca, przewodniczącego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego radni, zarząd powiatu oraz zaproszeni goście upamiętnili odejście byłego radnego Powiatu Tarnobrzeskiego Jana Baracza, który zmarł w dniu 16 lipca 2016 roku w wieku 69 lat. To były samorządowiec, działacz społeczny. Radny Rady Powiatu III i IV kadencji w latach 2006-2014. Pracował w Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

Podczas posiedzenia dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez powiat przedstawili  stan przygotowań szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017. Przypomniano także stan remontów w poszczególnych placówkach, jakie przeprowadzono podczas wakacyjnej przerwy. Podano także liczbę uczniów, oddziałów i nauczycieli, w placówkach prowadzonych przez powiat.

Radni zapoznali się także z informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku, informacją o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku, oraz informacją o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2016 roku.

Planowane dochody w kwocie 37.872.656 zł zostały wykonane w wysokości 19.577.608 zł tj. w 51,69 proc. z tego: dochody bieżące wyniosły 19.510.575 zł na plan wynoszący 36.376.898 zł tj. w 53,63 proc. dochody majątkowe wyniosły 67.033 zł. na plan wynoszący 1.495.758 zł tj. w 4,48 proc. W ciągu I półrocza 2016 roku  Powiat Tarnobrzeski nie zaciągał kredytów ani pożyczek. Planowane rozchody w wysokości 500.000 zł zostały wykonane w pełnej wysokości i przeznaczone były na spłatę zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego. Planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 427.377 zł zamknął się za I półrocze 2016 roku nadwyżką w wysokości 2.513.166 zł. Kwota ta wynika z różnicy pomiędzy sumą wykonanych dochodów – 19.577.608 zł, a sumą wykonanych wydatków – 17.064.442 zł. Planowane przychody budżetu w wysokości 923.377 zł pochodzą z wolnych środków, które pozostały na rachunku bankowym po rozliczeniu roku 2015 i przeznaczone są na pokrycie deficytu 27.372 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu 500.000 zł.
PT

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here