Roczna odprawa policjantów

0

Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu odbyła się uroczysta odprawa roczna kadry kierowniczej, będąca podsumowaniem efektów pracy policjantów osiągniętych w 2016 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz Starosta Tarnobrzeski Paweł Bartoszek. Podczas odprawy dokładnie omówiono współpracę Policji ze służbami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Podkreślono również, jak ważna jest współpraca ze społeczeństwem.

Odprawa roczna jest cyklicznie organizowana w każdej jednostce Policji garnizonu podkarpackiego. Podczas uroczystej odprawy rocznej, omawiane są wyniki oraz efekty służby osiągnięte przez policjantów wszystkich pionów i komórek organizacyjnych.

Tegoroczna odprawa miała charakter szczególny. Z tarnobrzeskimi policjantami spotkał się Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Na spotkanie przybyli też; Starosta Tarnobrzeski Paweł Bartoszek, W imieniu Prezydenta Miasta Tarnobrzega Naczelnik Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Tarnobrzega Marek Bukała, Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Szymon Rożek, Prezes Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu Ziemowit Czech, Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu Artur Kozioł oraz ks. Adam Marek Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

W odprawie udział wzięli również burmistrzowie miast,  wójtowie  gmin powiatu tarnobrzeskiego oraz cała kadra kierownicza tarnobrzeskiej jednostki.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinsp. Stanisław Sekuła, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych na odprawę i zaprosił do obejrzenia multimedialnej prezentacji, w której przedstawił efekty pracy służby kryminalnej, prewencji w tym dzielnicowych, ruchu drogowego oraz logistyki. Szczególną uwagę zwrócił na profilaktykę społeczną i Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W dalszej części wystąpienia szczególne słowa podziękowania skierował do władz samorządowych, burmistrzów i wójtów gmin, dziękował za wsparcie udzielone Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, z których budżetów przekazano Policji  środki na zakup radiowozu policyjnego, sprzętu, materiałów oraz realizację różnego rodzaju remontów.

Kolejne wystąpienie należało do Starosty Tarnobrzeskiego, który podziękował policjantom za ich zaangażowanie i służbę na rzecz społeczeństwa w powiecie tarnobrzeskim. Starosta podkreślił współpracę na wielu płaszczyznach skierowaną w głównej mierze na bezpieczeństwo w gminach.

Kolejni goście, którzy zabrali głos dziękowali funkcjonariuszom za ciężką służbę, podkreślając wysoki stan poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu.

W końcowej części narady glos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta. Podziękował Komendantowi Sekule za bardzo ciekawą prezentację oraz osiągnięte wyniki. W swojej wypowiedzi podkreślił olbrzymie zaangażowanie tarnobrzeskich policjantów w przedsięwzięcia  i zabezpieczenia prewencyjne, które miały miejsce w 2016 roku. Komendant Wojewódzki podkreślił jak ważnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz to, że działania Policji mają istotny wpływ na budowanie poczucia bezpieczeństwa. Komendant zwrócił również uwagę ona pozytywne aspekty programu „Dzielnicowy bliżej nas” – mówiąc „Im częściej dzielnicowy będzie ze społeczeństwem, to poczucie bezpieczeństwa będzie wzrastać”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here