Sesja budżetowa powiatu tarnobrzeskiego odbędzie się 28 grudnia

0

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12.00 w Zamku w Baranowie Sandomierskim – zwołuję IV sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok
  b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok
  c) uchwalenia budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 rok:
  – przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu na 2019 rok,
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  – opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
  – dyskusja,
  d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2019-2028
  – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO
/-/  Krystyna Rusin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here