Sesja Rady Powiatu tarnobrzeskiego

5

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 26 sierpnia 2010 r. (czwartek) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali nr 23, odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego III kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja Starosty Tarnobrzeskiego.
5. Interpelacje radnych.
6. Stan przygotowań powiatowych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011.
7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za pierwsze półrocze 2010 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę nr XXXIV/195/2010 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 18-go marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2010 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
b) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej oraz udzielenia pełnomocnictwa,
d) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w latach 2011 – 2012 zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – Powiat Tarnobrzeski”,e) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku Studium wykonalności dla zadania pn. \”Rewitalizacja linii kolejowej Nr 25 Łódź Kaliska – Dębica odcinek Tarnobrzeg ( Ocice ) – Mielec – Dębica\”,f) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku przebudowy drogi powiatowej NR 1090R relacji Trześń – Grębów,
g) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku przebudowy drogi powiatowej NR 1118R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślęzaki,
h) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku zadania pod nazwą „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”,
i) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku zadania pod nazwą: „Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego w zakresie Nowoczesnych Technologii – Powiat Tarnobrzeski,
j) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku modernizacji ewidencji gruntów i budynków z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Alfredówka,
k) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej NR 1110R relacji Ocice – Jadachy”,
l) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2011 roku Projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej NR 1093R relacji Tarnobrzeg – Stacja Kolejowa Grębów w m. Furmany
ł) nadania statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu Specjalnemu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim o 2 – letnim cyklu kształcenia na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącemu w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie,
m) sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
n) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Kazimierz Skóra

5 KOMENTARZE

 1. Będzie tak – 14:00 / 23:45 pnk- 1/8 – spory,spory aby dojść w consensus 'a he,he :D
  a póżniej '' ad\a ….H, 04.50= punkt 9 i 10 – tacy zarobieni ''dobrem wspólnym '' te zarwane noce/ta dbałość o DOBRO WSPÓLNE….
  :D:D:D
  z innej beczki =
  A te pretensje 'obywateluf'' – a ławkę miał postawić / zalew ''głębić & czyścić'' przyległe tereny etc.etc.. i tak co cztery lata… Tak trzymać!!:D:D:D

 2. Troszkę nie w temacie – ale się pytam – po kiego ch..a robić konkursy
  ''pod patronatem'' – z których włodarze nawet pod uwagę nie wzieli by realizować… Młodziutkie ''lauraty'' się starali i [b][size=16]gówno[/size][/b] z tego wynika.. niestety….
  [proszę Admina by wrzucił to w odpowiedni temat – bo tak pewno off topic:|:|

 3. A poza tym to po co zasiadać w tej radzie skoro i tak z tego nic nie wyniknie. Jedynie mamlanie do siebie i branie kasy za to mamlanie…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here