Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice – Jadachy

21

Powiat Tarnobrzeski etapami wykonuje przebudowę najbardziej obciążonej pod względem ruchu drogi powiatowej. Obecnie trwa przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice – Jadachy w km 5+100 – 6+500”.

Starosta Krzysztof Pitra przypomina, że powiat zmodernizował już dwa odcinki tej drogi. Pierwszy przebiegał od cmentarza w Chmielowie, poprzez całą miejscowość. Drugi, biegł przez część miejscowości Jadachy. Pieniądze pozyskano z programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
W kosztach modernizacji partycypował także nowodębski samo-rząd. Kolejny etap projektu, który jest realizowany obejmuje odcinek drogi od miejscowości Jadachy w stronę Chmielowa, do mostku, wraz z jego przebudową. – Cieszymy się, że nawierzchnia tej drogi powiatowej, która należy do bardziej uczęszczanych zostanie poprawiona i dostosowana do oczekiwań kierowców – powiedział Krzysztof Pitra, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-stów S.A.;37-110 Żołynia, ul. Białobrzeska 159. Zakres robót obejmuje: wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez położenie dwóch warstw z mieszanki mineralno – bitumicznej: warstwa wyrównawcza w ilości średnio 200kg/m² i warstwa ścieralna o grubości 5 cm; poszerzenie nawierzchni jezdni – wykonanie pobocza bitumicznego; wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 1,00 m utwardzonych materiałem kamiennym (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) o gr. 15 cm; wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa oraz bitumicznej; wykonanie odwodnienia, w tym wymiana przepustów oraz konserwacja obiektu mostowego; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, ustawienie barier ochronnych i słupków prowadzących.

Wartość robót brutto wynosi 1 619 302,17 zł. Termin realiza-cji 09.09.2014 r.

21 KOMENTARZE

    • 20 lat Sudoł naprawia drogi do starostwa tylko zawsze zostaje na jego pensję ale na drogi już nie, Kolejowa, Kościuszki, Jadachy – Ocice. SUDOŁ MUSI ODEJŚĆ LEŚNE DZIADKI DO BUDY

  1. Czyli burmistrz dołożył pieniądze do remontu tej drogi która należy do powiatu a na pytanie co z remontem ulicy Kościuszki stwierdza że niema pieniędzy.

  2. ja takie pytanie mam (sorry internauty :)) Dlaczego panie Marku mój post był usunięty mimo,że znam regulamin INFO i nigdzie go nie PRZEKROCZYŁEM.(no jeno to ,że Miller był szmaciarzem – akurat to owacje wywołać powinno..)
    Lękasz się pan panów w torebkach cukrowych?

    • No to teraz pan M.O. będzie pędził do do prokuratury z „uprzejmie donoszę” pewnie będzie kazał sobie lotnisko wybudować aby było jeszcze szybciej, chyba że jak mówił niejaki dr Sztrosmajer z wiadomego filmu „żeby głupota miała skrzydła to niektórzy latali by jak gołebie”.

  3. Zmniejszyć ilość budżetowych leserów wyżerających naszą kasę a będących kulą u nogi powiatu w jego rozwoju np. ul Kościuszki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here