Zawiadomienie o IV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

8

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 16 stycznia 2015r. (piątek) o godzinie 13.00 w w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się IV Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami –  informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 r.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach ( zespołach )  i placówkach oświatowych Powiatu Tarnobrzeskiego oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
  • ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Tarnobrzeskiego,
  • ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej  radnego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,
  • upoważnienia Wiceprzewodniczących  Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,
  • uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2015,
  • uchwalenia budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2015 rok:
   – przedstawienie projektu budżetu,
   – opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   – opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
   – dyskusja,
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2015-2021,
 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                              RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                           /-/  Dominik Szewc

—————–

studio helena reklama

8 KOMENTARZE

 1. „ustalenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Tarnobrzeskiego” – doczekaliśmy się dojenia Powiatu przez radnych.
  Ciekawe który/która z radnych był/była inicjatorem akcji dojenia. Dla nauczycieli nie ma pieniędzy, a dla siebie znaleźli. Podobno z pustego to i Salomon nie naleje, a tu mamy cudotwórców nie ma dla innych kasy, a dla siebie znaleźli.

 2. Parówkowym skrytożercom mówimy nie!!!
  Dojarzom mówimy również nie.
  Chyba, że chodzi o obniżkę uposażenia to wtedy mówimy TAK !!!

  • Albo zachłanni.
   Im się więcej bierze to później bardziej boli jak zostaje się na zielonej trawce.
   Najgorszy zabieg dla polityka to odcięcie dupy od stołka i ryja od koryta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here