UMiG: Budżet na 2011 rok uchwalony

45

15.02.2011r.

14 lutego o godz. 15:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się 5 sesja VI kadencji.

Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok. Na początku sesji radni, burmistrz i Komendant Straży Miejskiej pożegnali Sławomira Gospodarczyka, Komendanta Komisariatu Policji w Nowej Dębie, który po 27 latach pracy w Policji odchodzi na emeryturę. W imieniu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Stalowa Wola Ryszard Rutyna, wiceprzewodniczący rady przekazał burmistrzowi puchar wraz z podziękowaniem za całokształt wieloletniej działalności samorządu w rozwój i popularyzację piłki nożnej na Podkarpaciu oraz wspieranie logistyczno-finansowe klubów Podokręgu Stalowa Wola. Na wniosek Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji z porządku obrad zdjęto projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dot. nieruchomości nr ewid. 408/1 o pow. 0,1136ha w przy ul. Jasnej w Nowej Dębie dla BEGG Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie z przeznaczeniem pod budowę parkingu).


Podczas sesji podjęto 11 uchwał. Dwie uchwały dotyczyły udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu: na budowę chodnika w miejscowości Alfredówka do wysokości 120.000zł w pasie drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza i na budowę chodnika w miejscowości Rozalin do wysokosci 100.000zł w pasie drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola-Wola Baranowska. Następnie rada udzieliła dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne- dotyczy zakupu sprzętu medycznego w wysokości 100.000zł, a dokładnie łóżek szpitalnych na oddziały szpitala: ginekologiczno-położniczy i dziecięcy. W poprzednich latach samorząd Nowej Dęby przeznaczył środki finansowe na zakup łóżek reanimacyjnych z materacami przeciwodleżynowymi wraz ze stosownym oprzyrządowaniem. Kolejno radni przekazali środki finansowe w wysokości 7.000zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych nowodębskiego komisariatu policji. Obecny na sesji Jan Żak, Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu zwrócił się do radnych o wsparcie budowy nowej siedziby komisariatu policji w Nowej Dębie. Następnie uchwalono wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowa Dęba (uchwała dotyczy również prognozy kwoty długu na lata 2011-2020).

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2011 rok. Projekt uchwały budżetowej wraz z opiniami komisji stałych rady i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o projekcie uchwały budżetowej przedstawiła Alicja Furgał, Skarbnik Gminy Nowa Dęba. Projekt uchwały ustala dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 50.003.088zł, w tym dochody bieżące 40.498.320zł i dochody majątkowe 9.504.768zł. Planowane wydatki budżetu na 2011 rok wynoszą 61.390.307zł, w tym wydatki bieżące 40.084.489zł i wydatki majątkowe 21.305.818zł. Budżet gminy zaplanowany jest z deficytem w kwocie 11.387.219zł. Wiesław Ordon, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba przybliżył radnym strukturę budżetu gminy poprzez multimedialną prezentację. Po dyskusji radni podjęli uchwałę budżetową 11 głosami \”za\” przy 4 głosach \”wstrzymujących się\”.

Kolejno Leszek Mirowski, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2010 oraz potrzeby na 2011 rok.

Kolejno podjęto uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze stanowiących własność Gminy Nowa Dęba (dot. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze na czas oznaczony dłuższy niz trzy lata lub na czas nieoznaczony). Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego (dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Nowej Dębie przy ul. Kościuszki na rzecz Aliny i Edwarda Placek). Rada wyraziła również zgodę na najem na okres jednego roku zajmowanego lokalu użytkowego o powierzchni 95,05 m2 usytuowanego w budynku nr 4 przy ulicy Plac Chopina w Nowej Dębie na rzecz Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie na potrzeby siłowni. W związku ze zmianą przepisów prawnych zmieniono Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie. Podczas sesji podjęto także uchwałę w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową. Nowa uchwała zastąpiła obowiązującą od 2008 r. uchwałę i określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sprtowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz nagród dla trenerów wyróżniających się w działalności sportowej oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego i nagrody.

Wojciech Serafin, Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w dniu 21 lutego o godz. 16:00 (w poniedziałek) w UMiG odbędzie się sesja rady zwołana w trybie nadzwyczajnym, której przedmiotem będzie podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcie jednolitego tekstu Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Nowa Dęba na lata 2007-2013. A kolejna sesja planowana jest na dzień 23 marca (w środę) o godz. 14:00 również w siedzibie UMiG.

BS/ORG/ UMIG

45 KOMENTARZE

 1. Ciekawy jestem komu jeszcze oprócz "Ratuszowych" nie podobał się Budżet ?
  Wszak 4 głosy się wstrzymały.
  Zawsze się coś musi im nie podobać !:o

 2. Głosowałem na Ratusz, ale z tego co widać ta ekipa chciała dojść do władzy tylko po to żeby przeszkadzać – pierwszy raz w życiu wstydzę się swojego oddanego w wyborach głosu. Wy chcecie coś zrobić dla tego miasta czy je jeszcze bardziej pogrążyć??

 3. [quote]"Po dyskusji radni podjęli uchwałę budżetową 11 głosami "za" przy 4 głosach "wstrzymujących się". Od głosu wstrzymali się między innymi wszyscy radni klubu "Ratusz”, według których, zbyt duża część budżetu zostanie przejedzona. Ich zdaniem należałoby położyć znacznie większy nacisk na inwestycje. Ratusz rozważał dwie możliwości głosowania przeciw lub wstrzymania się od głosu. Wybrał drugą opcję. – Nie zgadzamy się z opinią burmistrza, że jest to rozwojowy budżet – tłumaczy Marek Ostapko, szef klubu radnych "Ratusz”. – W naszym odczuciu budżet rozwojowy oznacza budżet nakierowany na inwestycje a nie jak to nazywamy " na przejadanie". "[/quote]
  Całość: [url]http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110215/POWIAT0304/889495854[/url]

 4. ja sięnie dziwię, że się wstydzisz, tato. Wychodzi, że ratusikowcom chodziło tylko o pokazanie się, błyśnięcie -niestety, nie merytorycznie, a tylko w sensie afiszowania się ze swoim antyburmistrzowsko-naszosamorządowskim podejściem. To nie jest konstruktywne i w ten sposób, to g*wno zrobicie w tym mieście. Z tego co widzę, to jak na razie większość działań ratuszowców polega na protestowaniu, wsztrzymywaniu się od głosu i słynnym już bojkotowaniu. A może by tak zacząć coś robić???

 5. A nie mowilem ze ten ratusik to rozrabiaki i nieroby ,wszystko sie im nie podoba,i swoja droga ze ta TRUJCA nic nie moze !! ,no moze tylko lapki podniesc albo nie i tyle w temacie:|

 6. Kiepski budżet, bo 21 mln na inwestycje to mało? A do tego jden z radnych (chyba budowlaniec) twierdzi, że lepiej burzyć niż modernizować, bo wtedy więcej pieniędzy w budżecie.

 7. Większość kasy idzie w błoto. Szkoda naszych podatków. Nie każdy łyka propagandę sukcesu pana burmistrza i jak widać 4 radny się wyłamał i został jak to mówiono za prl "burzycielem porządku". Jak widać kropla drąży skałę.
  aaaa Rudy: wymień TE WIELKIE INWESTYCJE ODMIENIAJĄCE ŻYCIE LUDZI za 21 milionów. Pośmiejmy się wspólnie.

 8. Prosze państwa – ale jezeli mi się coś nie podoba to mówię co – powiedzenie ze jet to przejadanie pieniędzy to jest prostym tłumaczeniem – Jako Radni i Klub mogli i mogą wprowadzać kolejne zmiany lub mieć swój autorski projekt budżetu – DLACZEGO nie było w tym kierunku działań – jak narazie to widze tylko robienie zamieszania,

  po drugie znaczną część kazdego budżetu w kazdej gminie zjada oświata to jest ok 60 % całego budzetu – to ile tych inwestycji zrobimy, ile prawie nic.

  jezeli jest to przejadanie kasy – to proszę o podanie konkretnych danych – jakie wydatki – przecież co jak kto WY radni znacie dokładnie budzet i wiecie co sie kryje pod paragrafami i rodziałami

  i nie doszukujcie sie złośliwości, mi jest obojętnie kto tam jest w radzie – sam nic nie zmieni, ale proszę wyjaśnienie swych działań – dlaczego

 9. do #17
  modernizowanie oczywiscie ma sens ale tylko w przypadku gdy jego koszt jest nizszy od wybudowania nowego obiektu…
  modernizacja SOKu kosztuje Nowa Debe 7mln… Bagatela 7mln…
  czy masz wyobrazenie co mozna wybudowac za 7mln??? basen kosztowal 12mln !!! za 7mln można wybudowac nowoczesny budynek i wyburzyc ten staroc z czasow komuny.. i nie gadaj ze burmistrz jest taki swiety. ktos mu wmowil ze to dobry pomysl i wieslaw nie przyjmuje do swiadomosci moze sie mylic

 10. [quote]Jako Radni i Klub mogli i mogą wprowadzać kolejne zmiany lub mieć swój autorski projekt budżetu[/quote]
  bleee jak się nie znasz to nie pisz bzdur. prawo do przekładania projektu BUDŻETU ma TYLKO I WYŁĄCZNIE BURMISTRZ a radni głosują za, przeciw, lub się wstrzymują. Analogicznie: budżet państwa tworzy rząd. Dyskusje o zmianach zapewne toczyły się na komisjach. Ale tych rad i uwag burmistrz wogole nie musi uwzględniać zwłaszcza, że ma większość.
  4 radnych uznało, że coś z tym budżetem jest "nie teges" i zagłosowało zgodnie z własnym sumieniem.

 11. nie ot o chodzi – ja z mią chęcią chciałbym poznać zdanie osób wstrzymujących się poprze pokazanie swojej propozycji budzetu, bym porównał sobie różnice i mógł ocenić

 12. [quote]Zadebiutuje tygodnik "Informator. Gazeta Lokalna"
  "Informator. Gazeta Lokalna" to nowy, płatny tygodnik lokalny, który wystartuje 4 marca w powiecie tarnobrzeskim.
  Gazeta ma wychodzić w piątki, w objętości 16 stron plus kolorowy dodatek telewizyjny "Teleprogram", na obszarze miast Nowa Dęba i Baranów Sandomierski oraz gminy Majdan Królewski. Planowany nakład to 3 tys. egz.
  Wydawcą tygodnika jest spółka "Begg" z Nowej Dęby, a redaktorem naczelnym Joanna Lewicka, była dziennikarka "Tygodnika Nadwiślańskiego" i "Echa Dnia", która przez ostatnie dwa lata była podinspektorem ds. promocji Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. – Na tym rynku nie ma gazety lokalnej, w tym upatrujemy szansy na powodzenie naszego tygodnika – mówi Joanna Lewicka.
  "Informator. Gazeta Lokalna"ma kosztować 2 zł. [/quote]

 13. [b]Głosowałem na Ratusz, ale z tego co widać ta ekipa chciała dojść do władzy tylko po to żeby przeszkadzać – pierwszy raz w życiu wstydzę się swojego oddanego w wyborach głosu.[/b]

 14. [b]Głosowałem na Wiesława Ordona i Nasz Samorząd ale z tego co widać ta ekipa chciała dojść do władzy po to żeby przeszkadzać- pierwszy raz w życiu wstydzę się swojego oddanego w wyborach głosu.[/b]

 15. A ja głosowałem na Ratusz i jestem z tego dumny! Nie głosowałem na Nasz Samorząd i również jestem z tego baaaardzo dumny!

 16. i co pan G. będzie otwierał swój budynek bez parkingu? czy może jednak po raz kolejny pan burmistrz zrobi mu "prezent" i ulatwi prowadzenie biznesu w nowej debie? czy nie ma innych przedsiębiorców których warto wspierać? tylko pan G. tworzy tu miejsca pracy???????

 17. Odpowiedź masz na stronie urzędu miasta w zakładce przetargi >> zamówienia publiczne. Podaję link: [url]http://www.nowadeba.pl/przetargi/przetargi/art495.html
  [/url]

 18. do #21
  basen kosztowal w przyblizeniu 20 mln a nie 12 wiec niepodawaj blednych informacji a pozatym wyburzenie takiego obiektu sporo kosztuje i sama pozniejsza robota tez wiec te 7 mln na wyburzenie i postawienie nowego duzego obiektu to wcale nie jest takduzo tylko najgorzej jak sie wypowiada ktos niemajacy pojecia jak wlasnie ty

 19. i znowu się muszę wpisywać i prostować…
  teee OBSERWATORZE wytykasz pomyłki innym a sam się mylisz. Gość spod 21 pomylił się o 3miliony. Zaś ty o 5 milionów. Oto dowód:
  K[quote]ierownik Referatu Inwestycji Andrzej Kołomycew przedstawił szczegółowe dane techniczne pływalni, informację o projektantach, realizatorach i inspektorach nadzoru. Poinformował także o kosztach budowy, które sięgnęły 15 mln zł, w tym pozyskane 5 mln zł ze środków zewnętrznych.[/quote]
  Całość masz tutaj: [url]http://www.nowadeba.pl/sport/art162.html[/url]

 20. Do #32
  pojecia to nie masz Ty szanowny obserwatorze. koszt wyburzenia nie jest wcale taki wielki jak probujesz go tu przedstawic. jako dowod przedstawiam Ci koszt wyburzenia starej kotłowni [url]http://nowadeba.com.pl/index.php/pl/left/informacje/zestawienie_inwestycji_gminnych_na_rok_2008[/url] zebys nie musial sie trudzic bo moglbys nie znalezc sie w tym gaszczu informacji ta ja Ci napisze: 80 000 zl. i co czy to jest tak strasznie duzo?? pamietaj ze w domu chlopa nie ma komina wiec i koszt mniejszy… to teraz odejmij sobie to od 7mln i ile Ci zostanie?? ok zaokraglijmy do 6,9mnl zl i nie probuj ludziom wmowic ze za 6.9 mln zl nie mozna wybudowac w pelni nowoczesnego funkcjonalnego budynku o niebo lepszego od tego peerelowskiego dziwadla

 21. Tata, jeżeli ktoś bardziej pogrąży to miasto , to będzie nim burmistrz, bo to on planuje i realizuje budżet. Ratusz w niczym mu nie przeszkadza, jedynie wyraża swoje stanowisko i bardzo dobrze.
  Ordon zadłużył gminę i kręci budżetem na swoją modłę przy zgodnym wtórze Naszego Samorządu. Nareszcie ktoś się odważył na krytyczne uwagi, brawo Ratusz!

 22. wskażcie mi jst która inwestuje w infrastrukturę na poziomie Nowej Dęby i nie jest zadłużona, niestety albo budujemy i mamy długi które regularnie spłacamy albo grzęźniemy w marazmie i wszystko blokujemy jak to robi Ratusz-która koncepcja jest lepsza dla zwykłego przeciętnego nowodębianina.

 23. tato!
  wymien chocby jedna rzecz ktora spycha nas do marazmu spowodowana przez ratusz! tylko uwazaj bo ja jestem wstanie wymienic taka ze strony Naszego-Waszego Samorzadu

 24. tylko, że długi tez są z tego, że przeznacza się znaczne środki na funkcjonowanie maleńkich szkółek czy rozbudowanego ponad potrzeby systemu OSP.
  Tematy niepolityczne i niewygodne.

 25. Niestety pan burmistrz musi pogodzić się z tym, że czasy kiedy radni jednym chórem podnosili rączki w górę się skończyły i , że można mieć inne poglądy i je publicznie głosić.
  Już nie poszczeka sobie na sesji na radnych (jak to bywało), którzy próbowali się wyłamywać.
  Głosowałem na Ratusz i trzymam za nich!

 26. Gdybym to ja planowal remont tego obiektu to bylby wyzszy o jeszcze jedno pietro i wtedy bylby widoczny i okazaly a tak to go nie widac z daleka

 27. A jakież to krytyczne uwagi zgłosił Ratusz do budżetu. Z tego co wiem, żadnych. Tylko w gazecie sobie jeden radny pogadał. Ale to chyba nie forum, na którym załatwia się te problemy.

 28. Rządząca większość pokazuje, że nie ma zamiaru słuchać uwag. Na 1 sesji całkowicie wykluczono ratusz z rady nie dając mu NIC mimo rekordowej ilości głosów.. dalej: projekt uchwały Ostapki nie trafił nawet na dyskusje na komisje a co dopiero na sesje.
  W tym miejscu należy postawić pytanie o sens składania uwag na forum rady.

  Zadaniem burmistrza jest przedstawienie projektu budżetu. Radni następnie wyrażają w głosowaniu swoje zdanie. Ratusz swoje wyraził. Ja się z nim utożsamiam.

 29. wykluczono Ratusz , czy on sam się wykluczył ?
  Odnośnie budżetu oczywiście Burmistrz przedkłada Radzie , ale to radni go uchwalają, mogą składać wnioski na komisjach mają takie prawo i co z tego wynika ?

 30. To, że burmistrz może zrobić co mu się podoba bo ma większość. Pozostają media do nagłaśniania pewnych spraw i przedstawiania swoich poglądów. Ot, co.

 31. Dlaczego tak nie lubicie Grzędy "mieszczanie" , znajduję tylko jeden powód , przez niego musicie dalej chodzić w las …. by się odlać bo na drodze stanoł wam jeden z ładniejszych obiektów w wiosce …

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here