W Starostwie rozmawiali o afrykańskim pomorze świń

2

O Afrykańskim pomorze świń oraz stanie bezpieczeństwa powiatu tarnobrzeskiego rozmawiali członkowie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,  członkowie komisji bezpieczeństwa i porządku. – Na wstępie chciałbym Państwa serdecznie powitać. W składzie Powiatowego Zespołu ZarzadzaniaKryzysowego zaszły zmiany personalne. W związku z objęciem funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych powiatu, nowymi członkami zostali: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – Pan Marian Róg, który jednocześnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu, Komendant Miejski Policji  –  Pan Stanisław Sekuła   Kierownik Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddziału w Tarnobrzegu – Pan Krzysztof Kopeć – poinformowal zebranych przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego, starosta Paweł Bartoszek.

W tematykę obrad wprowadził zebranych Tadeusz Blacha zajmujący się Bezpieczeństwem i Zarządzaniem Kryzysowym w tarnobrzeskim starostwie.

W porządu posiedzenia znalazła się informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń (ASF) w Polsce, którą przedstawił Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii – Piotr Ruck. Zaprezentowane zostały zasady ochrony chlewni oraz procedury reagowania w sytuacjach podejrzenia wystąpienia ogniska choroby.

Oceny stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu tarnobrzeskiego w I półroczu br.   dokonał  Naczelnik Wydziały Ruchu Drogowego Komendy Miejskij Policji w Tarnobrzegu Roman Szaro. Policja zanotowała nieznaczny wzrost wypadków drogowych, w tym wyższą skalę zagrożenia obseruje się w Mieście i Gminie Nowa Dęba oraz Gminie Gorzyce. Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych jest nadmierna prędkość.  Zanotowano spadek liczby osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Policja prowadzi wiele działań profilaktycznych, a jednym z nich jest uruchomiona w ostatnich dniach Krajowa Mapa Zagrożeń, którą współtworzyć będą mieszakańcy sygnalizując znane im miejsca/sytuacje zagrażające bezpieczeństwu.

Do oceny bezpieczeństwa usług świadczonych przez prywatną komunikację w zakresie przewozu osób, wspólnie z przedstawicielem policji dołączył naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa – Krzysztof Idźkowski. Dzięki regularnym kontrolom taboru przewoźników prywatnych na plus zmienił się stan techniczny i jakość świadczonego transportu.

Powiat

2 KOMENTARZE

    • W starostwie są osoby na wysokich stanowiskach które odporne są na zarazę od pięciu kadencji – ewenement na skalę światową. Może czas to zmienić poprzez szczepionkę nowej generacji, a stary ryj odciąć koryta. i wygonić na emeryturę. – najwyższy czas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here