XX sesja Rady Miejskiej

7

26-04-2012

Zmiany w statucie gminy, pomoc społeczna, opieka nad zwierzętami oraz wsparcie remontu drogi Ocice-Jadachy– między innymi tymi sprawami zajęli się radni podczas kwietniowej sesji.

Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2011 a także potrzeby na 2012 r. przedstawił radnym Leszek Mirowski, kierownik nowodębskiego MGOPS. Rada Miejska zapoznała się także z analizą zasobów pomocy społecznej za rok 2011 i przyjęła statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opieka nad zwierzętami

Podczas XX sesji Rada Miejska przyjęła także coroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program ten obejmuje zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Inwestycje na drodze Jadachy-Ocice

Radni przyjęli także uchwałę ws. przekazania pomocy powiatowi tarnobrzeskiemu poprzez opracowanie projektów budowlanych inwestycji położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Jadachy-Ocice (parkingu przy kościele p.w. Św. Maksymiliana w Jadachach – prawa strona drogi, chodnika od przystanku autobusowego przy sklepie w Jadachach do ostatnich zabudowań w kierunku miejscowości Chmielów – lewa strona drogi, chodnika w Chmielowie od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1113 R do przystanku autobusowego i drogi powiatowej Nr 1112 R- lewa strona drogi.) Wykonana dokumentacja techniczna byłaby wkładem do wniosku składanego przez Powiat Tarnobrzeski o udzielenie dotacji z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (tzw. \”schetynówek\”) w roku 2013 na kontynuację przebudowy drogi Jadachy- Ocice.

Nowy statut

Podczas sesji przyjęto także nowy statut gminy. Statut w dotychczasowej wersji został uchwalony 9 lat temu i praktyka jego stosowania dostarczyła szeregu wniosków co do jego zmian. Nowa wersja opiera się na wersji dotychczasowej, z uwzględnieniem zmian dokonanych od dnia uchwalenia statutu do dnia dzisiejszego. Przy konstruowaniu nowej wersji statutu uwzględniono m.in. zalecenia pokontrolne z kontroli wewnętrznej w Biurze Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Ponadto ujęto zmiany wynikające z porównania przepisów statutu z obowiązującymi przepisami prawa wyższego rzędu, jak również z praktyki funkcjonowania organów Rady Miejskiej. Przygotowany projekt wypracowany został podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej, szczególnie Komisji Statutowo-Organizacyjnej, Spraw Społecznych i Etyki. Uwzględnia również zgłoszone przez radnych wnioski. Zmiany w statucie objęły m.in. możliwość powiadamiania radnych o sesji za pomocą poczty elektronicznej i usunięcie zapisów dot. zobowiązania do przesyłania radnym materiałów na sesje dot. Uchwalaniu budżetu i sprawozdaniu z wykonania budżetu, uznając że lepszy opis zawiera uchwała rady w sprawie procedury uchwalania budżetu, skrócenie terminu odpowiedzi na interpelację z 21 do 14 dni. Ponadto nowy statut przyznaje prawo inicjatywy uchwałodawczej grupie co najmniej 30 mieszkańców.

PA

7 KOMENTARZE

  1. Uchwalono nowy statut, a wiec koniec awanturowania sie ratusikow na sesji ,pytania beda zadawana na PAPIERZE . a kto sie wylamie to komisja etyki dowali po kieszeni,PO kieszeni :@

  2. Chcesz powiedzieć, że burmistrz i jego ludzie ograniczyli wolność słowa bo przestraszyli się trudnych i niewygodnych spraw???? Chcesz powiedzieć, że będziemy mieć DRUGĄ BIAŁORUŚ???

  3. smutno mi ze nie ma regulaminu jak należy zachowywać się na zebraniach ,trzeba wygarbować skórę niektórym sołtysom i radnym kur****lom.

  4. [quote]Chce powiedziec ze AWANTURNIKOM BURMISTRZ polozyl kres [/quote]

    Najlepsze jest, że to radni burmistrza zabierali najwięcej czasu czyli najbardziej się "awanturowali". Zamknął pyszczki swoim ludziom? Ratusz zabierał głos w większośći podczas dyskusji nad uchwałami i zapewne dalej będzie to robił.

  5. Mojsze, Kochany ZYDZIE ,sa nagrania na stronie Urzedu z kazdej sesji wiec nie przekrecaj kota lapami do gory i posluchaj kto sie AWANTURUJE i czepia nawet studzienek i milosciwie nam panujacego WIESLAWA;)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here