Zawiadomienie o XIII sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

19-12-2011r.

CHOINKI NOWA DĘBA!

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 20 grudnia 2011 r. (wtortek) o godzinie 14.00 w sali obrad nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
Interpelacje radnych.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchylenia uchwały NR XII/94/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie upoważnienia przedstawicieli Zarządu Powiatu do złożenia oferty i rokowań dotyczących nabycia prawa własności do nieruchomości przy ul. 1 Maja 3 w Tarnobrzegu,
b) utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach,
c) powołania komisji rewizyjnej,
d) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2012 roku zadania p.n. „Poprawa stanu infrastruktury Domu Dziecka w Skopaniu”,
e) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w 2012 roku zadania p.n. „Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi”,
f) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Remont dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku”,
g) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 rok,
h) zmiany Uchwały Nr V/35/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2011-2019.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Dariusz Bukowski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here