Zawiadomienie o XVI sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

4

22-02-2012

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 28 lutego 2012 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w sali nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, odbędzie się XVI Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :
Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
Interpelacje Radnych.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zamiaru likwidacji Liceów Profilowanych wchodzących w skład :
Zespołu Szkół Nr1, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie i Zespołu Szkół w Gorzycach,
b) zamiaru likwidacji Liceów Ogólnokształcących Uzupełniających dla Dorosłych wchodzących w skład :
Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie oraz Zespołu Szkół w Gorzycach,
c) zamiaru likwidacji Techników Uzupełniających dla Młodzieży wchodzących w skład :
Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie i Zespołu Szkół w Gorzycach,
d) zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
e) zamiaru likwidacji zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gorzycach,
f) zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie,
g) zamiaru przekształcenia Zasadniczych Szkół Zawodowych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie oraz Zespołu Szkół w Gorzycach,
h) zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego dla Dorosłych w chodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie,
i) zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
j) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
k) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2012 rok,
l) zmiany Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2012 – 2020.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO
/-/ Dariusz Bukowski

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here