Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 29 sierpnia 2016r. (PONIEDZIAŁEK) o godzinie 10.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Stan przygotowań powiatowych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 r., informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku,       oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ  ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmieniająca uchwałę nr XIV/102/2016 Rady  Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 14-go kwietnia  2016r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • zwolnienia w części z realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Szkół im. Por. J. Sarny w Gorzycach,
 • uchylenie uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,
 • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Nowej Dębie
 • zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2016 rok,
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad sesji

PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Dominik Szewc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here