Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

4

2014-01-20

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 22 stycznia 2014 roku ( środa ) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:
Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
Interpelacje Radnych.
Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
uchwalenie budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2014 rok:
– przedstawienie projektu budżetu,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
– dyskusja
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2014-2021,
uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2014,
zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2014 rok,
zmiany w Statucie SPZ ZOZ w Nowej Dębie.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO
Dariusz Bukowski

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here