NARADA ROCZNA TARNOBRZESKICH POLICJANTÓW

1

W miniony czwartek (31.01.2019 r.) w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu odbyła się uroczysta odprawa roczna kadry kierowniczej, będąca podsumowaniem efektów pracy policjantów osiągniętych w 2018 roku. W odprawie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa. Podczas odprawy dokładnie omówiono współpracę Policji ze służbami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, podkreślono ważną współpracę ze społeczeństwem. 

Odprawa roczna jest cyklicznie organizowana w każdej jednostce Policji garnizonu podkarpackiego. Podczas uroczystej odprawy rocznej omawiane są wyniki oraz efekty służby osiągnięte przez policjantów wszystkich pionów i komórek organizacyjnych.

Tegoroczna odprawa miała charakter szczególny. Z tarnobrzeskimi policjantami spotkał się Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa. Na spotkanie przybyli też: Prezydent Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, Wicestarosta Tarnobrzeski Jacek Rożek, Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu Janusz Woźnik, Przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w  Tarnobrzegu Marek Wójcik, Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu Artur Koziołks. Adam Marek Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. W odprawie udział wzięli również burmistrzowie miast, wójtowie gmin powiatu tarnobrzeskiego oraz cała kadra kierownicza tarnobrzeskiej jednostki.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinsp. Stanisław Sekuła, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych i zaprosił do obejrzenia multimedialnej prezentacji, w której przedstawił efekty pracy służby kryminalnej, prewencji, ruchu drogowego oraz logistyki. Szczególną uwagę zwrócił na profilaktykę społeczną i Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W roku 2018 do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło:

 • Powiat tarnobrzeski – 443 zgłoszeń
 • Miasto Tarnobrzeg – 387 zgłoszeń
 • W tym zgłoszeń dot. spożywania alkoholu w miejscach zabronionych 207, przekraczania dozwolonej prędkości 235 zgłoszeń oraz nieprawidłowego parkowania 119 zgłoszeń.

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym za rok 2018. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego odnotowano 116 wypadków drogowych w tym :

 • 5 osób poniosło śmierć,
 • 154 zostało rannych
 • 560 kolizji drogowych

Policjanci ruchu drogowego legitymowali 24 347 osób. Na tarnobrzeskich drogach sprawdzono 20 542 kierowców i 1556pieszych. Przeprowadzono kontrolę stanu trzeźwości 30 516 osób.

Podsumowując rok 2018 odnotowano ogółem 457 przestępstw:

 • 974 przestępstw kryminalnych
 • 167 przestępstw gospodarczych
 • 220 przestępstw drogowych.

Zatrzymano na gorącym uczynku ogółem 332 osoby, sprawców przestępstw kryminalnych 128 oraz 25 sprawców przestępstw w 7 wybranych kategoriach. Ogółem w 2018 roku było, 29 osób podejrzanych tymczasowo aresztowanych.

Imprezy masowe 2018 r:

 • zabezpieczono 29 imprez masowych
 • 25 imprez sportowych
 • 17 imprez piłki nożnej
 • 4 imprezy o podwyższonym ryzyku.

W dalszej części wystąpienia szczególne słowa podziękowania Komendant Sekuła, skierował do władz samorządowych, burmistrzów i wójtów gmin, dziękował za wsparcie udzielone Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu, z których budżetów przekazano Policji środki na realizację różnego rodzaju remontów oraz zakup sprzętu.

Kolejne wystąpienie należało do Prezydenta Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka, który podziękował policjantom za ich zaangażowanie i służbę na rzecz społeczeństwa mieszkańców Tarnobrzega. Prezydent oferował chęć współpracy na wielu płaszczyznach w zakresie bezpieczeństwa  w mieście i nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

W dalszej części narady, głos zabrał Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu Janusz Woźnik, który podziękował policjantom za ich zaangażowanie i służbę na rzecz społeczeństwa. Szczególne podziękowania skierował do pionu kryminalnego, podkreślił dobre wyniki w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej. „ Efektem dobrej pracy jest skierowanie aktu oskarżenia – wzrost tymczasowych aresztów, o których zdecydował zebrany i gromadzony materiał dowodowy”. Oceniając prowadzone przez policjantów postępowania przygotowawcze, w tym badania akt skierowanych spraw, dają nam prokuratorom satysfakcję, a wyniki zadowalające, na poziomie więcej niż dobrym”.

Kolejni goście, którzy zabrali głos dziękowali funkcjonariuszom za ciężką służbę, podkreślając wysoki stan poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu.

W końcowej części narady głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa. Podziękował Komendantowi Sekule za osiągnięte wyniki. W swojej wypowiedzi podkreślił olbrzymie zaangażowanie tarnobrzeskich policjantów w przedsięwzięcia i zabezpieczenia prewencyjne.

Komendant  Moskwa powiedział: ”Jest bezpiecznie na ulicach miasta Tarnobrzega i jest to zasługa ciężkiej pracy wszystkich policjantów. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że w garnizonie podkarpackim służy 4560 policjantów, a mamy jedynie 22 wakaty, to zaangażowanie i wytężona praca policjantów stawia województwo podkarpackie w sondażach, jako jedno z bardziej bezpiecznych i przyjaznych w kraju„. Komendant Wojewódzki podkreślił jak ważnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz to, że działania Policji mają istotny wpływ na budowanie poczucia bezpieczeństwa.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here