Policjanci podsumowali ubiegły rok. Zobacz statystyki!

8

Policyjne statystyki wskazują, że na terenie powiatu tarnobrzeskiego odnotowano więcej przestępstw, a ich wykrywalność wynosi blisko 80 %. W ubiegłym roku, policjanci oprócz wykonywania ustawowych zadań m.in. wykrywanie sprawców przestępstw czy zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, wspierali służby sanitarne w walce z koronawirusem.

Komisariat Policji w Nowej Dębie:

W 2021 r. stwierdzono 324 przestępstwa, ujawniono 136 podejrzanych, z czego 51 sprawców zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu. Wykrywalność ogólna wyniosła 89,5%, zaś przestępczości kryminalnej – 91,4%, a gospodarczej – 29,4%.

Funkcjonariusze KP w Nowej Dębie realizują zadania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa. W ramach tych działań dokonali kontroli 3 300 osób objętych kwarantanną bądź izolacją domową, przeprowadzili ponad 3 000 kontroli obiektów handlowych i innych placówek, pod kątem przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z pandemią, ujawnili 384 wykroczenia.

Sytuacja na terenie całego powiatu

W 2021 roku dzielnicowi dokonali około 45 tys. sprawdzeń osób pozostających w izolacji domowej bądź na kwarantannie (liczba sprawdzeń na dobę obejmowała okresowo ponad 2 500 osób na terenie miasta i powiatu). Mundurowi kontrolowali osoby przemieszczające się środkami komunikacji publicznej, transportem zbiorowym, a także w związku z gromadzeniem się oraz nieprzestrzeganiem obowiązku zasłaniania ust i nosa. Wobec stwierdzonych wykroczeń w tym zakresie (głównie za brak maseczki w obiektach zamkniętych) funkcjonariusze nałożyli 1 335 mandatów karnych oraz skierowali 159 wniosków o ukaranie do sądu.

Funkcjonariusze każdego dnia podejmowali interwencje – najczęściej domowe, w miejscach publicznych, czy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W ciągu całego roku podjęli ogółem 8 559 interwencji, z czego w miejscach publicznych 7 766, interwencji domowych – 793, ( 77 interwencji w związku z przemocą w rodzinie zakończyli sporządzeniem „Niebieskiej karty”). Funkcjonariusze wylegitymowali ogółem 16 300 osób, wobec ujawnionych sprawców wykroczeń skierowali 422 wnioski o ukaranie do sądu oraz nałożyli 2 898 mandatów karnych. Policjanci zatrzymali 75 osób poszukiwanych, ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, a także zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu – ogółem 345 osób podejrzanych.

W 2021 roku funkcjonariusze KMP w Tarnobrzegu przeprowadzili 1 368 postępowań w sprawach o wykroczenia, skierowali 429 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, 811 postępowań zakończyli odstąpieniem skierowania sprawy o wykroczenie do organu orzekającego, 390 postępowań zakończyli nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.

Polica skutecznie zwalczała przestępczość kryminalną

W ciągu 2021 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu wszczęto ogółem 1 742 postępowania przygotowawcze, tj. 13 postępowań więcej niż w 2020 r., w toku których stwierdzono 1 885 przestępstw (154 więcej w porównaniu z 2020 r.) ustalono 787 podejrzanych, którzy dokonali łącznie 1 486 przestępstw. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku 362 sprawców (w 2020 r. – 345).

W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 1 113 postępowań, czyli 8 mniej niż w 2020 r., w toku których stwierdzono 1 241 przestępstw (38 więcej w stosunku do 2020 r.) ustalono 515 podejrzanych, którzy popełnili 993 czyny zabronione, tzn. ustalono więcej sprawców (o 5 osób) i wykryto 23 przestępstwa więcej niż w 2020 r.

W zakresie poszukiwań osób zaginionych policjanci prowadzili czynności poszukiwawcze w 20 przypadkach, gdzie wszystkie poszukiwania zostały zakończone pozytywnie, a odnalezione osoby wróciły bezpiecznie pod opiekę rodzin, bądź personelu medycznego.

W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 331 postępowań przygotowawczych, w toku których stwierdzono 371 przestępstw (151 więcej niż w 2020 r.) ustalono 57 podejrzanych (18 więcej niż w 2020 r.), którzy dokonali 224 przestępstwa. W 2021 roku ustalono ogółem 787 podejrzanych o popełnienie przestępstw (a w 2020 r. – 810), w tym 31 nieletnich sprawców czynów karalnych (22 w roku poprzednim).

Policja skutecznie zwalcza przestępczość narkotykową

Tarnobrzescy policjanci przejęli z czarnego rynku ogółem 5 460,59 g różnego typu narkotyków o łącznej wartości ponad 370 000 zł, oraz zlikwidowali 6 upraw konopi indyjskich ujawniając 177 krzewów konopi innych niż włókniste, z których potencjalnie można było uzyskać prawie 4 kg marihuany.

Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu tarnobrzeskiego

W ubiegłym roku, na drogach powiatu tarnobrzeskiego doszło do 76 wypadków drogowych, o 17 wypadków mniej niż przed rokiem. W tych wypadkach śmierć poniosło 6 osób (wzrost liczby zabitych o jedną osobę), a rannych zostało 99 osób (ta liczba zmniejszyła się o 9). Policjanci odnotowali 634 kolizje drogowe, spadek o 9.

Policjanci ruchu drogowego w 2021r. legitymowali 16 201 osób; w tym 14 526 kierowców i 1 675 pieszych. Mundurowi przebadali na stan trzeźwości blisko 20 tys. osób, ujawnili 170 kierujących pod wpływem alkoholu, w tym 81 pijanych rowerzystów, zatrzymali 65 nietrzeźwych kierowców pojazdów osobowych i ciężarowych oraz 24 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

Od 2019 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu działa policyjna grupa Speed. Funkcjonariusze ruchu drogowego, wchodzący w jej skład, starają się zapewnić bezpieczeństwo podróżującym drogami naszego miasta i powiatu. Na co dzień starają się przeciwdziałać agresywnym i niebezpiecznym zachowaniom na drodze. Policjanci w 2021 r. zatrzymali 183 prawa jazdy, ujawnili 992 wykroczenia dotyczące przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

Mieszkańcy chętnie korzystają z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

W 2021 r., tarnobrzescy policjanci odnotowali ogółem 1215 zgłoszeń, z czego 906 dotyczyło naruszeń przepisów ruchu drogowego. Z analiz policjantów ruchu drogowego wynika, że w dalszym ciągu największą grupę stanowią zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym czyli – przekraczanie dozwolonej prędkości – 595, nieprawidłowe parkowanie – 104 oraz nielegalne rajdy samochodowe – 62. W kategorii zła organizacja ruchu drogowego, przekazano 34 zgłoszenia. 6 zgłoszeń dotyczyło poruszania się quadami po terenach leśnych.

Drugą grupą najczęściej wskazywanych uciążliwości, to między innymi spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 140; miejsca, gdzie grupuje się młodzież zagrożona demoralizacją – 52 oraz akty wandalizmu – 35 zgłoszeń. Mieszkańcy aktywnie reagowali na pojawiające się dzikie wysypiska śmieci przekazując na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 31 zgłoszeń. Wskazali także 19 miejsc niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nie byli obojętni na przypadki wałęsających się bezpańskich psów – takich zgłoszeń było 16.

8 KOMENTARZE

  1. Samozachwalanie się…..stan bezpieczeństwa na terenie samego miasta niski. Policji nie ma w miejscach szczególnie zagrożonych. Młodzież szczególnie ta zdemoralizowana dalej czuje sie bezprawna na terenie miasta.

  2. Do dodek
    Podaj jedno medialne zdarzenie przestępcze w Nowej Dębie, które zbulwersowało opinię publiczną, a którego sprawcy nie zostali ustaleni!

    • Ciągłe niszczenie mienia Bydła Wracającego z Nad Zalewu kosz na śmieci i to Wycie od Wieczora do Rana lecz Rajca woli zająć się kraterami Niż Tym BYDŁEM .

  3. Do Obywatel..bulwersuje to że mimo wielokrotnego zwracania uwagi na ten problem dalej nic się nie zmieniło. Dobrze że nie doszło jeszcze do popełnienia przestępstwa…wtedy na pewno będzie reakcja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here