Gmina Nowa Dęba przyjmie rodzinę repatriantów ze wschodu

6
Pixaby

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta uchwała o przyjęciu do gminy rodziny repatriantów ze wschodu. Będzie to trzyosobowa, nieokreślona imiennie w uchwale rodzina polskiego pochodzenia, wskazana przez Wojewodę Podkarpackiego.

Gmina Nowa Dęba zobowiązuje się:
1) zapewnić rodzinie lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony,
2) udzielić pomocy w znalezieniu pracy,
3) umożliwić naukę języka polskiego dla całej rodziny,
4) pokryć koszty tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów,
5) udzielić wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych i administracyjnych związanych z osiedleniem się
na terenie miasta, jak też wynikających z potrzeb życiowych repatrianta.

Zgodnie z art. 12 ustawy o repatriacji, repatriantom zostaje wydana przez konsula wiza krajowa w celu repatriacji po przedstawieniu dowodu potwierdzającego posiadanie lub zapewnienie lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z dowodów potwierdzających zapewnienie warunków do osiedlenia jest uchwała rady gminy zawierająca zobowiązanie zapewnienia
warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Rada Miejska podejmuje uchwałę umożliwiającą osiedlenie się na terenie miasta Nowa Dęba rodzinie polskiego pochodzenia wskazanej przez wojewodę podkarpackiego.

Rada Miejska podjęła 31 maja 2021 r. Uchwałę w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w ramach repatriacji, w której wskazana została konkretna rodzina. Uchwała przekazana została do Wojewody Podkarpackiego, który poinformował Gminę, że wskazana w uchwale rodzina osiedliła się w innym miejscu.

6 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here