100 TYS. ZŁ DOTACJI Z FOGR NA DROGĘ DO GRUNTÓW ROLNYCH W ALFREDÓWCE

2

Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz skarbnik gminy Magdalena Skura uczestniczyli w Tarnobrzegu w spotkaniu poświęconym podpisaniu umów z wicemarszałek Ewą Draus, która asygnowała porozumienia w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego. Przedmiotem umów jest otrzymanie dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W spotkaniu uczestniczyli również starostowie Jerzy Sudoł i Jacek Rożek, a także włodarze pozostałych gmin z powiatu tarnobrzeskiego. Wydarzenie odbyło się 4 lipca, o godzinie 12.00, w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Gmina Nowa Dęba otrzyma dotację w wysokości 97 470,89 zł. Dzięki pozyskanym środkom przeprowadzony zostanie remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Alfredówce (działka ewid. nr 788). Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na poprawienie stanu technicznego omawianej drogi, co umożliwi jej lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie w przyszłości. Długość odcinka to 467 metrów, natomiast jego szerokość, po realizacji zadania wynosić będzie 3 metry. Nawierzchnia utworzona zostanie z kruszywa łamanego. Prowadzone prace obejmą również roboty dodatkowe, m.in. wykonanie rowów, przepustów, zjazdów i oznakowania. W ramach działania zakładane jest również mechaniczne karczowanie zagajników wraz z karczowaniem pni i wywozem gałęzi i karpin, a także wykonanie poboczy. Zakłada się, że cena całości zadania wyniesie ponad 120 000 zł.

Dzięki środkom pozyskanym z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przeznaczanym na modernizację dróg dojazdowych do pól, gmina Nowa Dęba w przeszłości zrealizowała już wiele prac związanych z wykonaniem i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Od 2008 roku przeprowadzone zostały liczne remonty we wszystkich wsiach naszej gminy, których celem było ułatwianie gospodarowania na roli naszym rolnikom. Drogi do modernizacji wyznaczane są po konsultacji z sołtysami i spełnieniu określonych warunków, wynikających z dotacji (m.in. nie może być to droga publiczna). W roku ubiegłym realizowana była droga w Chmielowie, w tym roku przyszła kolej na Alfredówkę.

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here