Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium

11
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Radni byli jednogłośnie „za”, a waga podjętej  uchwały była bardzo znacząca, głosowano bowiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Absolutoryjna sesja rady powiatu została zorganizowana w minioną środę, 23 czerwca, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grębowie, czyli tak, jak od początku pandemii – na wyjeździe.

Była to jedna z najważniejszych tegorocznych sesji, bo miała na celu podsumowanie wszystkich planowanych wydatków i dochodów powiatu w 2020 roku. Ocena była tym bardziej ważna, że ubiegły rok był bardzo trudny i przejdzie do historii jako rok pandemii koronawirusa, która zaskoczyła cały świat. Radni zagłosowali „za” po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu oraz po odczytaniu sprawozdania przez starostę Jerzego Sudoła.

Starosta  podziękował wszystkim za dobrą współpracę: przewodniczącej rady powiatu za wyjątkowo trudny rok pracy, zarządowi powiatu za inspirację do działań i dobre pomysły, swojemu zastępcy za to, że dokłada wszelkich starań by zdobyć jak najwięcej pieniędzy z funduszy zewnętrznych, sekretarzowi powiatu za dyplomację i koncyliacyjny charakter, pani skarbnik za jej wiedzę i doświadczenie, którymi dzieli się już od ponad 20 lat.

Były też podziękowania dla radnych, za to że dbają o swoje gminy i dla wszystkich pracowników starostwa powiatowego.

Za troskę, życzliwość i rozwój wszystkich gmin powiatu podziękowała staroście przewodnicząca rady powiatu Krystyna Rusin.

Mam nadzieję, że nasza współpraca dalej będzie tak dobra, bo to dzięki niej  nasz powiat może się  równomiernie rozwijać – mówił Jerzy Sudoł.

/Powiat

11 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here